Δήμοι Νομού » Δήμος Λάρισας » 20 προσλήψεις στους Παιδικούς Σταθμούς του δήμου Λάρισας
ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

20 προσλήψεις στους Παιδικούς Σταθμούς του δήμου Λάρισας

20 προσλήψεις στους Παιδικούς Σταθμούς του δήμου Λάρισας

Ο Δήμος Λαρισαίων ανακοινώνει την πρόσληψη  είκοσι  (20) ατόμων για την κάλυψη αναγκών των Παιδικών Σταθμών του Δήμου, με σύμβαση εργασίας Ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών.

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ