Αγροτικά » «Προοπτικές Απασχόλησης στον Αγροτικό Τομέα»

«Προοπτικές Απασχόλησης στον Αγροτικό Τομέα»

«Προοπτικές Απασχόλησης στον Αγροτικό Τομέα»

Συνάντηση με θέμα «Προοπτικές Απασχόλησης στον Αγροτικό Τομέα» στo πλαίσιo της δράσης Δ.2.2. «Δικτύωση τοπικών φορέων» της Πράξης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 10 π.μ.στην έδρα της «Α.Σ Δίκτυο Συνεργασία», στην Λάρισα (Δ/νση: Λεωφόρος Καραμανλή και Βιομηχανίας – Κτίριο ΣΘΕΒ).

Στην συνάντηση έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν εκπρόσωποι του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδος, του Γεωπονικού Συλλόγου Ν. Λάρισας, Αγροτικών Συνεταιρισμών, Ενώσεων Αγροτών, ομάδων παραγωγών και επιχειρήσεων αγροτικών προϊόντων.