Λάρισα » Συνάντηση των δημάρχων Θεσσαλίας

Συνάντηση των δημάρχων Θεσσαλίας

Συνάντηση των δημάρχων Θεσσαλίας

Η ΠΕΔ Θεσσαλίας δριοργανώνει διευρυμένη συνάντηση όλων των δημάρχων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και όλων των εκπροσώπων των ΦΟΔΣΑ,προκειμένου να συζητηθεί το θέμα που αφορά στην Επικαιροποίηση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 25/11/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων (Ίωνος Δραγούμη 1).