Περιβάλλον » «Να ολοκληρωθεί άμεσα ο Αχελώος»

«Να ολοκληρωθεί άμεσα ο Αχελώος»

«Να ολοκληρωθεί άμεσα ο Αχελώος»

Ο Δήμαρχος Μουζακίου και Πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας κ. Γιώργος Κωτσός στην εισήγησή του στο συνέδριο που διοργάνωσε η ΚΕΔΕ σε συνεργασία με το ΠΑΝΔΟΙΚΟ και το Δήμο Πλαστήρα με θέμα: «Προστασία των Λιμνών, Υδατικών πόρων και Βιοποικιλότητας» ανέφερε τα παρακάτω:

«Συγχαίρω της συνδιοργανωτές του συνεδρίου, διότι επέλεξαν τον καταλληλότερο τόπο που υπηρετεί άριστα τη θεματολογία του. Βρισκόμαστε στο Δήμο Πλαστήρα όπου υπάρχει η ομώνυμη τεχνική λίμνη η οποία συμβάλλει αποφασιστικά στην τοπική οικονομία. Υδρεύει το μεγαλύτερο μέρος του Νομού Καρδίτσας, αρδεύει τεράστιες εκτάσεις στην Καρδίτσα και τη Λάρισα, παράγει ηλεκτρική ενέργεια μέσω του υδροηλεκτρικού της , έχει πυροδοτήσει την τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή και συνέβαλλε αποφασιστικά στη διαμόρφωση του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής. Δεν σας το κρύβω ότι ένοιωσα μεγάλη ικανοποίηση όταν άκουσα όλους τους προλαλήσαντες να αναφέρονται στη σπουδαιότητα της λίμνης Πλαστήρα (να εξάρουν την οικολογική της αξία), η οποία είναι σημειωτέον τεχνητή και η οποία αν ξεκινούσε σήμερα να γίνεται αμφιβάλλω αν θα τελείωνε ποτέ. Και το λέω αυτό διότι βρισκόμαστε στο Νομό Καρδίτσας όπου εξελίσσεται ένα ατέρμονο έργο μνημείο της σύγχρονης παράλογης Ελληνικής πραγματικότητας.

Αναφέρομαι στο έργο του Αχελώου το οποίο κατασκευάζεται (;) εδώ και 3 δεκαετίες, έχουν ξοδευτεί εκατοντάδες εκατομμύρια ΕΥΡΩ πολύτιμων Εθνικών πόρων και ακόμη σήμερα είναι ημιτελές. Ένα έργο που θα συμβάλει αποφασιστικά στην αποτελεσματική καταπολέμηση του υδατικού ελλείμματος της Θεσσαλίας που κινδυνεύει με Σαχαροποίηση, θα παράξει πολύτιμη «καθαρή ενέργεια» για τη χώρα μας και κυρίως θα δημιουργήσει στην περιοχή της Αργιθέας μία ακόμη τεχνική λίμνη που θα βοηθήσει την περιοχή ποικιλοτρόπως να επανακινηθεί οικονομικά και αναπτυξιακά. Το έργο του Αχελώου έχει κατασκευαστεί στο συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό του και επιβάλλεται να ολοκληρωθεί άμεσα και να αποδώσει στην Εθνική και Τοπική Οικονομία.

Εδώ να σημειώσω ότι ο Νομός Καρδίτσας εκτός από τη λίμνη Πλαστήρα διαθέτει ακόμη δύο λιμναία συστήματα: τη Λίμνη Σμοκόβου και τη Λίμνη της Στεφανιάδας.

Τέλος να αναφέρω ότι η Θεσσαλία υποφέρει από υδατικό έλλειμμα, η ταπείνωση του υδροφόρου ορίζοντα είναι δραματική, η υφαλμύρωση των εδαφών εξελίσσεται επικίνδυνα και πέραν από την ανασύσταση της Λίμνης Κάρλας και των μικρών φραγμάτων στα όρια της λεκάνης απορροής είναι άκρως απαραίτητα και τα νερά του Αχελώου ώστε να ισορροπήσει το υδατικό της σύστημα.»