Θεσσαλία » Ημερίδα για το Smart Water

Ημερίδα για το Smart Water

Ημερίδα για το Smart Water

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου διακρατικής συνεργασίας «“SMART WATER – Simple Management of Risks Through a Web Accessible Tool for European Regions» που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Ανθρωπιστική Βοήθεια και Πολιτική Προστασία (ECHO)” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο οποίο η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετέχει ως εταίρος, διοργανώνεται ενημερωτική εκπαιδευτική συνάντηση την Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 11:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας (Πρώην Αίθουσα Νομαρχιακού Συμβουλίου), που βρίσκεται Ιωλκού & Αναλήψεως στο Βόλο.

Το έργο SMART WATER, στοχεύει στην ανάπτυξη ενός εργαλείου υποστήριξης λήψης αποφάσεων, το οποίο θα είναι επεκτάσιμο και διαλειτουργικό με τα υπάρχοντα και μελλοντικά εξωτερικά συστήματα.

Η εν λόγω Κοινοτική Πρωτοβουλία, παρέχει ένα εργαλείο παρακολούθησης και πρόβλεψης σε πραγματικό χρόνο, σε οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των πλημμυρών, δηλαδή: Αρχές Πολιτικής Προστασίας (τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο), Περιφερειακές Αρχές που σχετίζονται με την διαχείριση των υδάτινων πόρων, Μετεωρολογικά Γραφεία, Στελέχη της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και Δήμους. Αυτό θα είναι δυνατό χάρη στο έξυπνο WEB GIS σύστημα, το οποίο θα είναι διαχειρίσιμο από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και από στελέχη με διαφορετικό επιστημονικό υπόβαθρο και επίπεδα πρόσβασης μέσω ιεράρχησης της εμπλοκής του κάθε τελικού χρήστη.

Προκειμένου να προωθηθεί η χρήση και η διάδοση της SMART WATER εφαρμογής, το σύστημα θα είναι συμβατό με πολλά συμπληρωματικά εργαλεία (GIS) και μεθόδους που χρησιμοποιούνται ήδη, διευκολύνοντας την ευελιξία χρήσης και την προσαρμογή στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε οργανισμού – χρήστη.

Της συνάντησης θα ακολουθήσει παρουσίαση του «Εργαλείου Διαχείρισης Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) για την Αντιμετώπιση Πλημμυρών».