Εκπαίδευση » Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας » Η Αρχιτεκτονική στις ΗΠΑ

Η Αρχιτεκτονική στις ΗΠΑ

Η Αρχιτεκτονική στις ΗΠΑ

Το νέο εκπαιδευτικό ταξίδι του τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Αμερική έχει προγραμματιστεί να γίνει μεταξύ της 4ης Απριλίου και της 14ης Απριλίου 2015. (Σικάγο-Ενδοχώρα-Νέα Υόρκη)

Ο σκοπός του ταξιδιού είναι η επίσκεψη, η κατανόηση και ο ύστερος στοχασμός για τις θεωρητικές και πρακτικές εκδηλώσεις της ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως αυτές σταθεροποιήθηκαν και έκτοτε εκπέμπονται διαμέσου των υλικών δειγμάτων-παραδειγμάτων εμπρός και εντός των οποίων θα τοποθετηθούμε αλλά και των ύστερων τοπικών καινοφανών εκφράσεων της αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας εκεί.

Η ομάδα των φοιτητών/τριών του τμήματος θα μετακινηθεί αεροπορικώς διαμέσου της πόλης Istanbul προς τις πόλεις Chicago και NewYork, ώστε να αντιπαρατεθεί μετά και να στοχαστεί ισχυρά από τα όσα κέρδη της onsite εμπειρίας με δείγματα της αρχιτεκτονικής ιστορίας.

Σημαντική πρόσθεση στο περιεχόμενο του ταξιδιού είναι η γνωριμία με τις αστικές και τοπιακές (ύπαιθρος, ενδοχώρα, ontheroad συνθήκη) λεπτομέρειες, οι συζητήσεις και η καταγραφή τους σε προσωπικά ημερολόγια καθώς και οι συζητήσεις-ενημερώσεις για το χρόνο και το αποτέλεσμα αυτών των πράξεων.

Στο ταξίδι θα συμμετάσχουν 35 φοιτήτριες και φοιτητές. Τα ταξίδια αυτά είναι συστατικά της ουσιαστικής εκπαίδευσης για την αρχιτεκτονική αλλά και διεγέρτες της σκέψης και του στοχασμού των μετόχων τους.

Υπεύθυνος του εκπαιδευτικού ταξιδιού είναι ο επίκουρος καθηγητής του τμήματος Ιορδάνης Στυλίδης.

Stilidis1@otenet.gr, stilidis2@gmail.com