Δήμοι Νομού » Δήμος Λάρισας » 38 προσλήψεις στη Θεσσαλία
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

38 προσλήψεις στη Θεσσαλία

38 προσλήψεις στη Θεσσαλία

Υπογράφηκαν από τη Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κ. Καλλιόπη Γερακούδη αποφάσεις πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών.

Αφορούν συνολικά σε 38 άτομα, και κατανέμονται ως εξής:

  • 20 άτομα στο Δήμο Λαρισαίων (συγκεκριμένα 1 ΠΕ Νηπιαγωγών, 1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, 3 ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων , 15 ΥΕ Καθαριότητας, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 568/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
  • 12 άτομα (1 Χειριστή εκχιονιστικών ΔΕ (Τάξη Γ), 1 Χειριστή εκχιονιστικών ΔΕ (Τάξη Β), 1 Χειριστή ισοπεδωτή γαιών ΔΕ, 1 Χειριστή ισοπεδωτή γαιών και Φορτωτή ΔΕ, 1 Χειριστή εσκαφέων φορτωτών ΔΕ, 1 Οδηγό ΔΕ (με κάρτα ταχογράφου), 1 Οδηγό ΔΕ (χωρίς κάρτα ταχογράφου), 5 Εργάτες γενικών καθηκόντων) , για το Δήμο Καλαμπάκας, σύμφωνα με την αριθ. 285/26-9-2014 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου.
  • 6 άτομα ΥΕ Εργατών καθαριότητας , για το Δήμο Σκιάθου, Ν. Μαγνησίας, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 160/30-9-2014 απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου.

Πρόκειται για συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών.