Δήμοι Νομού » Δήμος Λάρισας » 29 προσλήψεις στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λάρισας
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

29 προσλήψεις στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λάρισας

29 προσλήψεις στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λάρισας

Ο Δήμος Λαρισαίων ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά είκοσι εννέα (29) άτομα για την κάλυψη αναγκών των Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Λαρισαίων, που εδρεύουν στη Λάρισα, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Αγωγή και φύλαξη προνηπίων – βρεφών» συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31/07/2015.

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ