Λάρισα » Πρακτική άσκηση στο Γενικό Νοσοκομείο

Πρακτική άσκηση στο Γενικό Νοσοκομείο

Πρακτική άσκηση στο Γενικό Νοσοκομείο

Οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΙΕΚ που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για το χρονικό διάστημα 01/01/2015 – 30/06/2015, μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά στο νοσοκομείο από 01 έως 05 Δεκεμβρίου 2104 και ώρα 08:00 – 13:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Γραφείο Εκπαίδευσης και στο Γραφείο Προσωπικού.