Απόψεις » Σιουζουλής Β. » Έτσι είναι τελικά; Του Βασίλη Σιουζουλή

Έτσι είναι τελικά; Του Βασίλη Σιουζουλή

Έτσι είναι τελικά; Του Βασίλη Σιουζουλή

Έτσι είναι τελικά; Η καλή προσπάθεια χωρίς αντίκρισμα. Δεν το πιστεύω…