Θεσσαλία » Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας έχει οριστεί για την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 6 μ.μ.

Αναλυτικά, τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα παρακάτω:

Α. Επερώτηση του περιφερειακού συμβούλου κ. Κων/νου Τύμπα (Θεσσαλών
Συμπολιτεία) Επαρχιακή οδός Λάρισας- Φαρσάλων.

B. Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Συνεδρίασης:
ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση Πρακτικών 12ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας έτους 2014.

ΘΕΜΑ 2ο: 4η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας οικ. Έτους 2014. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 3ο: Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) Στοχοθεσία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2015. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 4ο: Τροποποίηση πιστώσεων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης

ΘΕΜΑ 5ο : Εισήγηση πρόθεσης συμμετοχής στο LIFE Proposal Environment and Resource Efficiency. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης

ΘΕΜΑ 6ο: Οριστική λύση του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας (ΚΕΚ ΝΟΜ.Α.Λ Α.Ε.) και αυτοδίκαιη αποδοχή από την Περιφέρεια Θεσσαλίας του προϊόντος εκκαθάρισης κατά το ποσοστό συμμετοχής αυτής στο υπό εκκαθάριση ΚΕΚ ΝΟΜΑΛ Α.Ε . ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης

ΘΕΜΑ 7ο : Αποδοχή της Δωρεάν διάθεσης της χρήσης (Ειδικού σκοπού) μηχανημάτων από ιδιώτες για την διενέργεια πρακτικής εξέτασης – Μηχανημάτων Έργου μέσω του Συστήματος διενέργειας Εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελμάτων σε συνεργασία με το ΤΕΙ Θεσσαλίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης

ΘΕΜΑ 8ο : Ορισμός εκπροσώπου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Θεσσαλίας και αναπληρωτή αυτού, προκειμένου να αποτελέσει μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης

ΘΕΜΑ 9ο: Συνδιοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων της Π.Ε. Λάρισας – Περιφέρειας Θεσσαλίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης

ΘΕΜΑ 10ο: Διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Ο πολιτισμός εκτός των μητροπολιτικών τειχών». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης

ΘΕΜΑ 11ο: Ορισμός εκπροσώπου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο για τον καθορισμό διοικητικών κυρώσεωνστα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες λεωφορείων, σύμφωνα με το Ν. 2963/01 και το Π.Δ. 170/03. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κα. Κολυνδρίνη Δωροθέα, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων

ΘΕΜΑ 12ο : Ορισμός εκπροσώπου στην Περιφερειακή Επιτροπή Θεμάτων Αυτοκινήτων Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ) των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων (άρθρο 3 Ν. 1437/87, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 2801/00, άρθρο 8 παρ. 12). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κα. Κολυνδρίνη Δωροθέα, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων

ΘΕΜΑ 13ο: Εισήγηση για θέσπιση παγίων κατ΄ αποκοπή χορηγημάτων καθαριότητας ΚΑΕ 1232 Γραφείων Π.Ε Καρδίτσας για το χρονικό διάστημα από 1/1/2015 – 31/12/2015. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσιάκος Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καρδίτσας

ΘΕΜΑ 14ο: Εισήγηση για την καταβολή της εργοδοτικής εισφοράς για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ) των παγίων κατ΄ αποκοπή χορηγημάτων καθαριότητας Γραφείων Π.Ε Καρδίτσας έτους 2014. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσιάκος Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καρδίτσας

ΘΕΜΑ 15ο: Πρόσληψη προσωπικού τεσσάρων (4) χειριστών μηχανημάτων έργων και δύο (2) εργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, παγετός, πλημμύρες…) της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσιάκος Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καρδίτσας

ΘΕΜΑ 16ο: Δωρεά παραχώρησης χρήσης κτιρίου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μιχαλάκης Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Τρικάλων.

ΘΕΜΑ 17ο: Θέσπιση Πάγιων χορηγημάτων καθαριότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων για το έτος 2015. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μιχαλάκης Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Τρικάλων.

ΘΕΜΑ 18ο: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δεσπόπουλος Κων/νος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής γης.

ΘΕΜΑ 19ο: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών 2014 – 2025. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δεσπόπουλος Κων/νος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής γης.

ΘΕΜΑ 20ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Ανανέωση άδειας χρήσης νερού αρδευτικής γεώτρησης Lb 160 του ΤΟΕΒ Ταουσάνης στον οικισμό της Μεσοράχης, της ΤΚ Αγίων Αναργύρων, του Δήμου Κιλελέρ, στην Π.Ε Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δεσπόπουλος Κων/νος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής γης.

ΘΕΜΑ 21ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Αμμοληψία στη θέση “Παλιόκαστρο” στον Ενιπέα Ποταμό της Τ.Κ. Αμπελιάς, της Δ.Ε. Πολυδάμαντα του Δήμου Φαρσάλων» στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δεσπόπουλος Κων/νος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής γης.

ΘΕΜΑ 22ο: Ανανέωση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Εμπλουτισμός του Ταμιευτήρα ΥΗΕ Ν. Πλαστήρα από το ρέμα Κερασιώτη που βρίσκεται στην περιοχή των Κοινοτήτων Κερασιάς – Κρυονερίου του Δήμου Λ.Πλαστήρα της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δεσπόπουλος Κων/νος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής γης.

ΘΕΜΑ 23ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Λειτουργία σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης 1102121 της VODAFON-ΠΑΝΑΦΟΝ KINHTEΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Ε.Τ. στην ΑΖΩΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ στην Π.Ε. Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δεσπόπουλος Κων/νος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής γης.

ΘΕΜΑ 24ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «Μονάδα παραγωγής βιοαερίου προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 0,998 MW, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΜΕΤΕΟΓΚΑΖ Ι.Κ.Ε», εγκατασταθεί σε αγροτεμάχιο με αριθμό 299, το οποίο υπάγεται διοικητικά στη Τοπική Κοινότητα Σαρακίνας , του Δήμου Καλαμπάκας, της Π.Ε Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δεσπόπουλος Κων/νος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής γης.

ΘΕΜΑ 25ο: Περί καθορισμού λατομικής περιοχής στη θέση “Κρίκη” της Δημοτικής Ενότητας Παλαιοκάστρου του Δήμου Τρικκαίων, σε ιδιωτική έκταση των Αλ., Αθ. και Δ. Λαναρά εκμισθωμένη στους Χρ., Γ. και Σ. Χατζηγάκη”. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δεσπόπουλος Κων/νος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής γης.

ΘΕΜΑ 26ο: Παράταση άδειας εκμετάλλευσης για μία ακόμη πενταετία, λατομείου αδρανών υλικών εκτάσεως 80,439 στρεμμ. της εταιρείας ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε., που βρίσκεται στη θέση «ΟΒΡΙΑ» του Δήμου Ρήγα Φεραίου εντός της II Λατομικής Περιοχής. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δεσπόπουλος Κων/νος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής γης.

ΘΕΜΑ 27ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου : «Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, με καύση Βιομάζας, Ισχύος 1MW, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας “ΚΑΠΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.”, που προτείνεται να εγκατασταθεί στο με αριθμό 593 αγροτεμάχιο του αναδασμού Ριζόμυλου έτους 1996, στη Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Κάρλας, στο Δήμο Ρήγα Φεραίου, της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δεσπόπουλος Κων/νος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής γης.

ΘΕΜΑ 28ο: Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, με καύση Βιομάζας, Ισχύος 1MW, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας “ΚΑΠΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.”, που προτείνεται να εγκατασταθεί στο με αριθμό 968 αγροτεμάχιο του αναδασμού Ριζόμυλου έτους 1996, στη Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Κάρλας, στο Δήμο Ρήγα Φεραίου, της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δεσπόπουλος Κων/νος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής γης.

ΘΕΜΑ 29ο: Εισήγηση σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «Αδειοδότηση Υφιστάμενου Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδικό θέσης “1404036 – ΔΟΒΡΟΥΤΣΙ Α/Τ” της εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» στη θέση “Αγ. Παρασκευή” στην κτηματική περιφέρεια Τ.Κ. Λουτρού Λαρίσης , της Δ.Ε. Κοιλάδας στο Δήμο Λαρισαίων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δεσπόπουλος Κων/νος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής γης.

ΘΕΜΑ 30ο: Εισήγηση σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Αντικατάσταση αρδευτικής γεώτρησης του ΤΟΕΒ Πηνειού στον οικισμό Αμφιθέας Δ.Ε. Λάρισας του Δήμου Λαρισαίων, της Π.Ε. Λάρισας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δεσπόπουλος Κων/νος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής γης.

ΘΕΜΑ 31ο:Εισήγηση σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Ανανέωση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, με παράλληλη αύξηση δυναμικότητας και εκσυγχρονισμό της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, της μονάδας παραγωγής τυροκομικών προϊόντων, με την επωνυμία “ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε.”, στο 1ο και 2ο χλμ. Τυρνάβου – Αμπελώνα, στο Δήμο Τυρνάβου, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δεσπόπουλος Κων/νος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής γης.