Θεσσαλία » «Έργα 36,4 εκ. € στα Νοσοκομεία της Θεσσαλίας»
ΕΥΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ 5Η ΥΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

«Έργα 36,4 εκ. € στα Νοσοκομεία της Θεσσαλίας»

«Έργα 36,4 εκ. € στα Νοσοκομεία της Θεσσαλίας»

Ευρεία συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30/10/2014 στα γραφεία της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας με αντικείμενο την επιτάχυνση υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ των Νοσοκομείων Θεσσαλίας στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Θεσσαλίας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο διοικητής της 5ης ΥΠΕ κος Λάζαρος Μακρής, Διοικητές των Νοσοκομείων (Αθανάσιος Μητσιός διοικητής ΠΓΝ Λάρισας – ΓΝ Λάρισας, Χαράλαμπος Μπαλής αν. διοικητής ΓΝ Βόλου), Υπηρεσιακά στελέχη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Θεσσαλίας (Σεραφίδου Μελίνα προϊσταμένη ΕΔΑ Θεσσαλίας, Σοφολόγη Αικατερίνη προϊσταμένη Μονάδας Β, Αρκάς – Κολέτσος Εμμανουήλ στέλεχος Μονάδας Β), καθώς και Υπηρεσιακά στελέχη των Μονάδων Υγείας.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα παρακάτω:

«Δεδομένου ότι τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ έχουν εισέλθει στην τελική φάση υλοποίησης τους καθώς απομένει σχεδόν ένας χρόνος μέχρι τη λήξη επιλεξιμότητας των δαπανών τους, πραγματοποιήθηκε η εν λόγω συνάντηση στην οποία αναλύθηκαν διεξοδικά η πορεία εξέλιξης των ενταγμένων έργων, η επίτευξη των στόχων και των χρονοδιαγραμμάτων των έργων, οι ενέργειες που απαιτούνται για την επιτάχυνση των διαδικασιών στα στάδια υλοποίησης του έργου, ενώ συζητήθηκαν και οι βάσεις για τον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό της Υγειονομικής Περιφέρειας για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020.

Συνολικά τα έργα που εκτελούνται σήμερα από τα πέντε Νοσοκομεία της Θεσσαλίας καθώς και των έργων που εκτελεί η Κεντρική Υπηρεσία της 5ης ΥΠΕ, ανέρχονται στο ποσό των 36.427.646,97 €, εκ των οποίων έχει συμβασιοποιηθεί το 40% των έργων (14,84 εκ ευρώ). Έως το τέλος του έτους το ποσοστό των συμβασιοποιημένων έργων αναμένεται να ξεπεράσει το 50%, ενώ με βάση το εκτελεσθέν χρονοδιάγραμμα και τους στόχους που έχει θέσει η 5η ΥΠΕ (εάν δεν υπάρξουν καθυστερήσεις στην διαγωνιστική διαδικασία λόγω ενστάσεων και προσφυγών) αναμένεται έως το πρώτο τρίμηνο του 2015 το ποσοστό των συμβασιοποιημένων έργων να ξεπεράσει κατά πολύ το 80%.

Η 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, σε απόλυτη συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Θεσσαλίας και με τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων, αναλαμβάνοντας τον επιτελικό της ρόλο και αντιλαμβανόμενη τις υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες, την ασκούμενη δημοσιονομική πολιτική και την αναγκαιότητα για εξεύρεση κρίσιμων πόρων για τον ευαίσθητο χώρο της υγείας, θέτει σε απόλυτη προτεραιότητα την επιτάχυνση υλοποίησης των έργων του ΕΣΠΑ για την οποία απαιτείται η πλήρης ενεργοποίηση του υπηρεσιακού και πολιτικού μηχανισμού για ορθό και έγκαιρο αποτέλεσμα και για εξάλειψη κάθε πιθανότητας αστοχίας για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στον χώρο της Υγείας για την Θεσσαλία».