Θεσσαλία » Δημιουργία κόμβου στην Καρδίτσα

Δημιουργία κόμβου στην Καρδίτσα

Δημιουργία κόμβου στην Καρδίτσα

Κόμβο στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Καρδίτσας κατασκευάζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, με στόχο την οδική ασφάλεια καθώς και την καλύτερη εξυπηρέτηση των οχημάτων. Συγκεκριμένα ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση κατασκευής του έργου με τον ανάδοχο προϋπολογισμού 450.000 € (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΕΠ 017 Π.Ε. Καρδίτσας.

Όπως ανέφερε ο κ. Κώστας Αγοραστός: «Με τον κόμβο και τη βελτίωση των προσβάσεων προς αυτόν, δημιουργούμε συνθήκες ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Καρδίτσας και συγκεκριμένα στο 4ο χλμ. της οδού Καρδίτσας – Μητρόπολης, στη διασταύρωση με την οδό Κρύα Βρύση – Άγιος Γεώργιος. Με την ολοκλήρωση του έργου, τα οχήματα που διέρχονται από το συγκεκριμένο σημείο, θα μπορούν πλέον μέσα από ένα σύγχρονο κόμβο να μεταβαίνουν στον προορισμό τους χωρίς προβλήματα. Με τα οδικά έργα που υλοποιούμε, κύριο μέλημά μας είναι η ασφάλεια των μεταφορών, πολιτών και εμπορευμάτων, η μείωση της επικινδυνότητας αλλά και των επιπτώσεων, τόσο στην οικονομική όσο και στην κοινωνική ζωή του τόπου».

Οι εργασίες, που θα γίνουν αφορούν στην κατασκευή ισόπεδου οδικού κόμβου στο 4ο χλμ. της οδού Καρδίτσας – Μητρόπολης και συγκεκριμένα στην διασταύρωση με την οδό Κρύα Βρύση – Άγιο Γεώργιο για την διαπλάτυνση της κεντρικής οδού. Το μήκος της παρέμβασης είναι περίπου 700,00 μ., ήτοι 500 μ. επί της κύριας οδού και από 100 μ. στις δευτερεύουσες οδούς. Η κατασκευή του ισόπεδου κόμβου περιλαμβάνει εκατέρωθεν διαπλάτυνση, τόσο της κύριας οδού, όσο και της δευτερεύουσας για διαμόρφωση λωρίδων επιτάχυνσης, επιβράδυνσης καθώς και της μεσαίας λωρίδας αναμονής οχημάτων. Θα γίνει διαμόρφωση νησίδων, τόσο επί της κύριας οδού στη λωρίδα αναμονής, όσο και στη δευτερεύουσα οδό για την ασφαλή και ομαλή διευθέτηση της κυκλοφορίας οχημάτων.

Διαβάστε επίσης: