Λάρισα » Ψάχνουν γιατρούς για το Τμήμα Φυσικής Αγωγής Λάρισας

Ψάχνουν γιατρούς για το Τμήμα Φυσικής Αγωγής Λάρισας

Ψάχνουν γιατρούς για το Τμήμα Φυσικής Αγωγής Λάρισας

Η Β/θμια Εκπαίδευση ενόψει της έναρξης των σχολικών πρωταθλημάτων ν. Λάρισας περιόδου 2014 – 2015 καλεί όσους επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως ΓΙΑΤΡΟΙ να το δηλώσουν στο Τμήμα Φυσικής Αγωγής ν. Λάρισας και στο τηλέφωνο 2410 534 738 .

Οι Γιατροί πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Ιατρικής Σχολής Εσωτερικού ή Εξωτερικού και να προσκομίσουν στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Λάρισας (Τμήμα Φυσικής Αγωγής) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αυτού.

Η αποζημίωσή τους ορίζεται σύμφωνα με το αριθ.2/5472/0022/2014-ΦΕΚ Β/224/5-2-2014 έγγραφο.

Διαβάστε επίσης: