Οικονομία » Έως 50% κούρεμα στα «κόκκινα» δάνεια

Έως 50% κούρεμα στα «κόκκινα» δάνεια

Έως 50% κούρεμα στα «κόκκινα» δάνεια

Ελαστικότερα γίνονται τα κριτήρια υπαγωγής στην εξωδικαστική ρύθμιση που προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης για τα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια, καθώς όχι μόνον αυξάνεται το όριο του τζίρου που πρέπει να έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την εξωδικαστική ρύθμιση χρεών στα 2,5 εκατ. ευρώ, αλλά πλέον δεν υπάρχει το κριτήριο του αριθμού των εργαζομένων ούτε και αυτό της μείωσης του τζίρου τους κατά τουλάχιστον 20% την περίοδο 2011-2013 που προέβλεπε το αρχικό προσχέδιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το εάν και κατά πόσον μία τράπεζα θα επιλέξει να «κουρέψει» ένα επιχειρηματικό δάνειο αφήνεται από το νομοσχέδιο στη διακριτική της ευχέρεια. Το κίνητρο, πάντως, που θα έχουν οι τράπεζες που θα προχωρήσουν σε διαγραφή δανείων είναι η έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα για δέκα χρόνια της χρεωστικής διαφοράς που προέκυψε από την ονομαστική αξία και των εγγεγραμμένων τόκων της αρχικής απαίτησης του πιστωτή.

Κύκλοι του υπουργείου Ανάπτυξης που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους των δανειστών εκτιμούν ότι εάν υπάρξουν ενστάσεις από την τρόικα, αυτές θα αφορούν τη χορήγηση ακόμη περισσότερων κινήτρων προς τις επιχειρήσεις για να υπαχθούν σε ρύθμιση και αυστηρότερη από την άλλη εποπτεία της εφαρμογής του νόμου.

Προκειμένου οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες να υπαχθούν στην εξωδικαστική ρύθμιση χρεών θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: α) Να έχουν κύκλο εργασιών για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 έως 2,5 εκατ. ευρώ, β) να μην έχουν υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη ή του Πτωχευτικού Κώδικα, γ) να έχουν δραστηριότητα και δ) να μην έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για φοροδιαφυγή ή για απάτη εις βάρος του Δημοσίου.

Οι οφειλές προς τράπεζα που μπορούν να διαγραφούν όχι μόνον ως προς τόκο, αλλά και ως προς το κεφάλαιο πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) οι οφειλέτες να είχαν την 30ή Ιουνίου 2014 οφειλές σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή να μην είχαν ασφαλιστική ή φορολογική ενημερότητα, β) αφορούν πιστώσεις για τις οποίες η τράπεζα έχει σχηματίσει σχετική πρόσθετη πρόβλεψη μέχρι τις 31/12/2014, γ) δεν υπερβαίνουν τις 500.000 ευρώ και δ) έχουν συντελεσθεί έως τις 30/6/2016.

Αν και δεν προβλέπεται συγκεκριμένο ποσοστό «κουρέματος», σύμφωνα με το νομοσχέδιο οι διαγραφές απαιτήσεων μπορούν να ισούνται στο 50% των συνολικών απαιτήσεων της τράπεζας. Σε περίπτωση που το ποσοστό διαγραφής είναι μικρότερο, η υπόλοιπη οφειλή να μην υπερβαίνει το 75% της περιουσιακής θέσης του οφειλέτη.

Τα βήματα για την εξωδικαστική ρύθμιση χρεών είναι τα ακόλουθα: 1) Η επιχείρηση υποβάλλει αίτηση στην τράπεζα μαζί με βεβαίωση ότι πληροί τα παραπάνω κριτήρια, στην οποία επιπλέον αναγράφεται η καθαρή περιουσιακή της θέση. Στη βεβαίωση αναγράφονται επίσης στοιχεία τυχόν ομοειδούς επιχείρησης με έναρξη λειτουργίας μετά την 1/1/2010 την οποία ασκεί συγγενής πρώτου βαθμού ή σύζυγος του οφειλέτη, καθώς και πλήρη στοιχεία ακινήτων που μεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη μετά την 1/1/2010. 2) Η τράπεζα παρέχει διαγραφή ή ρύθμιση όπως αυτή επιθυμεί και με βάση τα κριτήρια που η ίδια επιλέγει για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας της επιχείρησης, ενώ μπορεί ακόμη και να απορρίψει την αίτηση. 3) Εάν η τράπεζα εγκρίνει αίτηση διαγραφής, τότε ο οφειλέτης μπορεί να προσκομίσει τη βεβαίωση σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε αυτά σε 100 μηνιαίες δόσεις. Σε αυτήν την περίπτωση «επιβραβεύεται» με πρόσθετη διαγραφή 20% των προσαυξήσεων και των προστίμων από αυτήν που προβλέπει η πρόσφατη ρύθμιση των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας.

Σε περίπτωση που ένας οφειλέτης δεν καταβάλει εμπρόθεσμα αθροιστικά τρεις δόσεις, τότε οι οφειλές αναβιώνουν πλήρως και καθίστανται στο σύνολό τους ληξιπρόθεσμες και απαιτητές.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Διαβάστε επίσης: