Αγροτικά » 1ο Σχολείο Σιτηρών ΘΕΣγή

1ο Σχολείο Σιτηρών ΘΕΣγή

1ο Σχολείο Σιτηρών ΘΕΣγή

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου το 1ο Σχολείο Σιτηρών για τα μέλη του Συνεταιρισμού Αγροτών Θεσσαλίας ΘΕΣγη σε συνεργασία με την ΑγροΓνώση Ο.Ε. Το πρόγραμμα ξεκίνησε με θεματικές εισηγήσεις ομιλητών στο Κτίριο του πρώην Δημαρχείου Κιλελέρ, σε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στην καλλιέργεια των Σιτηρών.

Τις εργασίες άνοιξε ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού ΘΕΣγή Παναγιώτης Καλφούντζος τονίζοντας πως «ο ΘΕΣγη δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη σωστή ενημέρωση και εκπαίδευση των μελών του σε ζητήματα Ορθών Γεωργικών Πρακτικών. Γι αυτό και το Σχολείο Σιτηρών θα εξελιχθεί σε ένα θεσμό συνεχούς εκπαίδευσης πάνω σε πρακτικά ζητήματα πριν την έναρξη κάθε καλλιεργητικής περιόδου το οποίο θα ασχολείται με όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της γεωργίας. Όλες αυτές οι δράσεις του ΘΕΣγη αποτελούν μέρος ενός γενικότερου πλέγματος ενεργειών που αποσκοπούν στη μείωση του κόστους παραγωγής, στην καλύτερη απόδοση των καλλιεργειών μας, στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων με υπεραξία που συνδυάζονται με τη μεταποίηση».

ΘΕΣγη

Οι παριστάμενοι παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον τις εισηγήσεις που έκαναν οι ομιλητές.

Ο κ. Γέμτος Θεοφάνης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναφέρθηκε στις απαιτήσεις της κοινωνίας από τους αγρότες που είναι: Να παράγουν μεγάλες ποσότητες τροφών υψηλής διατροφικής αξίας και πρώτων υλών για κάλυψη των αναγκών ενός συνεχώς αυξανόμενου πληθυσμού της Γης και να προστατεύσουν το περιβάλλον. Απαιτείται τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2050 να αυξηθεί η παραγωγικότητα κατά 70%. Για να επιτευχθεί αυτό χρειαζόμαστε καλύτερο γενετικό υλικό, καλύτερες καλλιεργητικές πρακτικές, ακριβέστερες εφαρμογές των εισροών και καλύτερη διαχείριση των διατιθέμενων πόρων. Αναφέρθηκε στην προετοιμασία μιας καλλιέργειας που πρέπει να αρχίζει πολύ νωρίς ώστε να σχεδιάζονται σωστά οι πρακτικές όπως αμειψισπορές, ποικιλίες, χρόνοι σποράς κλπ. Τα μηχανήματα πρέπει να είναι καλοσυντηρημένα, επισκευασμένα, ορθά ρυθμισμένα και έτοιμα για χρήση στον κατάλληλο χρόνο. Έτσι θα γίνουν οι εργασίες σωστά, με ακρίβεια και στο σωστό χρόνο. Στη συνέχεια της παρουσίασης αναφέρθηκε στους στόχους της κατεργασίας του εδάφους, της σποράς της λίπανσης και της εφαρμογής παρασιτοκτόνων και έγινε παρουσίαση των στοιχείων συντήρησης και ρύθμισής τους. Ο κ. Ιωάννης Μπαράς, γεωπόνος, επιστημονικός υπεύθυνος εταιρείας «ΑΓΡΟΓΝΩΣΗ Ο.Ε» έκανε μια σύντομη παρουσίαση του επιστημονικός ορθού τρόπου καλλιέργειας των σιτηρών. Ανέλυσε τα κρίσιμα στάδια της καλλιέργειας των σιτηρών. Παρουσίασε επίσης τις ενέργειες που πρέπει να γίνονται σύμφωνα με το βλαστικό στάδιο των σιτηρών, όπως αυτές προσδιορίζονται στο σύστημα διαχείρισης υψηλών αποδόσεων , Σιτηρά_ΣΔΥΑ, με σκοπό την αύξηση της παραγωγής και της ποιοτικής βελτίωσης των παραγομένων σιτηρών. Τέλος επεσήμανε και ανέλυσε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των σιτηρών και την επίπτωση που αυτά έχουν στην οικονομική αποτελεσματικότητα της καλλιέργειας.

Μετά το τέλος των εισηγήσεων και της πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης που ακολούθησε, το πρόγραμμα του Σεμιναρίου περιελάμβανε πρακτικές εφαρμογές στη χρήση νέων μηχανημάτων. Έξω από το χώρο του πρώην Δημαρχείου Κιλελέρ, καθώς ο καιρός δεν επέτρεψε την είσοδο σε χωράφι, παρουσιάστηκαν σύγχρονα μηχανήματα νέας τεχνολογίας για την καλλιέργεια σιτηρών καθώς και μια μηχανή για ακαλλιέργεια που διαθέτει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΘΕΣγη (1)