Οικονομία » Νέα μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος

Νέα μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος

Νέα μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος

Νέα μείωση στο διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων  προκύπτει από τα στοιχεία των τριμηνιαίων μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών θεσμικών τομέων για το δεύτερο τρίμηνο 2014, που δημοσιοποίησε τη Δευτέρα  η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Έτσι, στο δεύτερο τρίμηνο 2014 οι φόροι στο εισόδημα και την περιουσία αυξήθηκαν περίπου κατά 1 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση και οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων μειώθηκαν κατά 458 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση και το διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών μειώθηκε στο τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου 2014 κατά 4,3% σε ετήσια βάση. Συγκεκριμένα,  το διαθέσιμο εισόδημα του των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά μειώθηκε κατά 4,3% σε ετήσια βάση από 32,2 δισ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο του 2013, σε 30,8 δισ. ευρώ.

Η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά μειώθηκε κατά 1,6%  από 33,2 δισ. ευρώ σε 32,7 δισ. ευρώ.

Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά μειώθηκε κατά 6,2% κατά το δεύτερο τρίμηνο 2014 σε σύγκριση με μείωση 3,2% στο δεύτερο τρίμηνο του 2013.
Μείωση κατά 3,5% εμφάνισε τον Σεπτέμβριο η χρηματοδότηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών από τις πλήρως κεφαλαιοποιημένες τράπεζες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας η ροή χρηματοδότησης τον Σεπτέμβριο ήταν αρνητική κατά 405 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο των δανείων του ιδιωτικού τομέα να υποχωρήσει στα 212,7 δισ. ευρώ από 220,9 δισ. ευρώ που ήταν τον Σεπτέμβριο του 2013.

Στις επιχειρήσεις, η καθαρή ροή της χρηματοδότησης ήταν αρνητική κατά 270 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα ο ετήσιος ρυθμός πιστωτικής (συρρίκνωσης) επέκτασης να διαμορφωθεί στο -4,7%, από -4,6% τον Αύγουστο του 2014.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε στο -7,2% από -7,4% τον προηγούμενο μήνα. Οι χορηγήσεις προς τα νοικοκυριά σημείωσαν μείωση σε ετήσια βάση κατά 2,9%. Πιο αναλυτικά στα στεγαστικά δάνεια καταγράφηκε μείωση κατά 3,1% με αποτέλεσμα το υπόλοιπο τους να περιοριστεί στα 69,8 δισ. ευρώ και στα καταναλωτικά κατά 2,5% στα 26,8 δισ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης: