Θεσσαλία » Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας

Συνεδριάζει την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 6.00 μ.μ. το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας.

Αναλυτικά, κατά τη συνεδρίαση θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα

Α. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης του θέματος:
Προστασία των ανέργων και περιορισμός της ανεργίας – Προτάσεις Εργατοϋπαλληλικού
Κέντρου Λάρισας.

Β. Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Συνεδρίασης:

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση Πρακτικών 11ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Θεσσαλίας έτους 2014.

ΘΕΜΑ 2ο: Εισηγητική Έκθεση της Περιφέρειας Θεσσαλίας επί της συντάξεως του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 3ο: Εισήγηση επί της Τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 2014 (Γ’ Τρίμηνο).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την υλοποίηση έργου παροχής τροφίμων σε άστεγους και άτομα που διαβιούν σε συνθήκες στέγης οι οποίες δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση 52 του Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ. «Πλατφόρμα διάθεσης ανοικτών δεδομένων προς επιχειρήσεις – οδηγός επενδύσεων, βελτιστοποίησης υποδομών πληροφόρησης – Ενίσχυση προσβασιμότητας ΑμεΑ – ψηφιοποίηση αρχείου τμήματος κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης

ΘΕΜΑ 6ο: « Ορισμός φυσικών προσώπων για ηλεκτρονικές εντολές πληρωμών Π.Δ.Ε. της ΤτΕ »
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός εκπροσώπου για τη Νομαρχιακή Επιτροπή του άρθρου 3 του Ν. 1437/1984 (ΦΕΚ 59 Α΄) όπως ισχύει για θέματα Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μιχαλάκης Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Τρικάλων.

ΘΕΜΑ 8ο: Εκκαθάριση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Τρικάλων Α.Ε. (ΑΝ.Ε.Ν.Τ. Α.Ε.) Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων Α.Ε. (ΑΝ.Ε.Ν.Τ. Α.Ε.) και αυτοδίκαιη αποδοχή από την Περιφέρεια Θεσσαλίας ως καθολικός διάδοχος του προϊόντος εκκαθάρισης της ΑΝ.Ε.Ν.Τ. Α.Ε.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μιχαλάκης Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Τρικάλων.

ΘΕΜΑ 9ο: Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μιχαλάκης Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Τρικάλων.

ΘΕΜΑ 10ο: Ορισμός νέων εκπροσώπων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την Κοινή Επιτροπή Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: «Έρευνα επί της αιτιολογίας και αντιμετώπισης της μικροκαρπίας των μήλων σε μηλοπαραγωγικές περιοχές του Πηλίου»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:: κα. Κολυνδρίνη Δωροθέα, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων

ΘΕΜΑ 11ο: Ορισμός εκπροσώπου για τη συμμετοχή στη Συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Επιχείρησης ΚΕΚΑΝΕΜ Α.Ε.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:: κα. Κολυνδρίνη Δωροθέα, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων

ΘΕΜΑ 12ο: Εισήγηση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκεια δύο μηνών σύμφωνα με το αρ. 20 παρ. 4 του Ν.2738/1999 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3812/2009, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών στην ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κα. Κολυνδρίνη Δωροθέα, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων

ΘΕΜΑ 13ο: Εισήγηση για την έγκριση της 2ης Τροποποίησης των Κτηματολογικών Στοιχείων της Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου: «Οδός Χάνια – Κισσός», που κηρύχθηκε με την αρ. 32/2006 Απόφαση του Ν.Σ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κα. Κολυνδρίνη Δωροθέα, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση της 1ης Τροποποίησης των από 30/6/2010 υπογεγραμμένων τριών (3) Προγραμματικών Συμβάσεων για την υλοποίηση των έργων ενίσχυσης του Κεντρικού, Βορείου & Ανατολικού κλάδου του δικτύου ύδρευσης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσιάκος Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καρδίτσας

Διαβάστε επίσης: