Εκπαίδευση » Κατάρτιση & Διά βίου μάθηση » Υποτροφίες, μεταπτυχιακά και διδακτορικά στη Γαλλία

Υποτροφίες, μεταπτυχιακά και διδακτορικά στη Γαλλία

Υποτροφίες, μεταπτυχιακά και διδακτορικά στη Γαλλία

To Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας ανακοίνωσε ενημερωτικές εκδηλώσεις για την παρουσίαση των προγραμμάτων διδακτορικών σπουδών για τους φοιτητές.

Ειδικότερα:

1. Ενημέρωση για τα προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών στη Γαλλία

Από τις 23 έως τις 29 Νοεμβρίου, εκπρόσωποι από 20 περίπου Σχολές Διδακτορικών Σπουδών και εργαστηρίων της Γαλλίας πρόκειται να επισκεφθούν την Ελλάδα με σκοπό την ενημέρωση των Ελλήνων φοιτητών για τις δυνατότητες πραγματοποίησης

διδακτορικών σπουδών στη Γαλλία ή εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη.

Παρουσίαση των προγραμμάτων διδακτορικών σπουδών για τους φοιτητές:

Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, 14.30’ – 16.00’

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, 16.30’ – 17.30’

2. Προγράμματα υποτροφιών Γαλλικό Ίδρυμα Μαθηματικών Επιστημών των Παρισίων

To Ίδρυμα Μαθηματικών Επιστημών των Παρισίων για το έτος 2014-2015, σε αξιόλογους επιστήμονες καθώς και σε φοιτητές άριστων επιδόσεων και εξαιρετικού

επιπέδου.

- Έδρα Αριστείας:

Το πρόγραμμα Αριστείας έχει ως σκοπό να φιλοξενήσει σε πρώτη φάση, έναν αλλοδαπό μαθηματικό σε ένα ή περισσότερα συνεργαζόμενα εργαστήρια με το Ίδρυμα. Όλοι οι τομείς των μαθηματικών μπορούν να επιλεγούν. Ο υπότροφος θα έχει χρηματοδότηση για παραμονή από 6 έως 12 μήνες (ενδεχομένως διανεμημένους σε δύο ακαδημαϊκά έτη).

Ο μισθός του κατόχου της Έδρας θα είναι 6 200 € καθαρά μηνιαίως.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

-από έως 31 Οκτωβρίου 2014 για την κατάθεση προσχεδίου

-από 1η Οκτωβρίου έως 11 Δεκεμβρίου 2014 για ηλεκτρονική υποβολή αίτησης

- Πρόγραμμα για νέους ερευνητές :

Το Ίδρυμα επιλέγει νέες/νέους μαθηματικούς ή μηχανικούς υπολογιστών και τους προτείνει να πραγματοποιήσουν την έρευνά τους στα εργαστήριά του για μερικούς μήνες. Το πρόγραμμα για νέους ερευνητές μπορεί να διαρκέσει 4, 6 ή 12 συνεχόμενους μήνες. Οι υποψήφιοι που θα γίνουν δεκτοί θα λαμβάνουν καθαρή μηνιαία

υποτροφία ύψους 3 000 €, θα έχουν στη διάθεσή τους λειτουργικό προϋπολογισμό 10 000 €, ενώ θα τους παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη και το Ίδρυμα θα αναλάβει τη στέγασή τους.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 1η Οκτωβρίου 2014 έως 11 Δεκεμβρίου 2014

- Πρόγραμμα για μεταδιδακτορικούς φοιτητές

Χρηματοδότηση μεταδιδακτορικής έρευνας στα μαθηματικά ή στη βασική επιστήμη μηχανικών υπολογιστών από το Ίδρυμα.

Οι θέσεις αυτές, διάρκειας ενός ή δύο ετών, μπορούν να πληρωθούν από τον Οκτώβριο 2015 στα ερευνητικά εργαστήρια που συνεργάζονται με το Ίδρυμα. Οι μεταδιδακτορικοί φοιτητές που θα γίνουν δεκτοί θα έχουν το καθεστώς συμβασιούχου και θα λαμβάνουν

καθαρά μηνιαία τροφεία ύψους 2.500 €, ενώ θα τους παρέχεται και ασφαλιστική κάλυψη. Θα συμμετέχουν στις επιστημονικές δραστηριότητες του εργαστηρίου υποδοχής, κυρίως σε σεμινάρια και ομάδες εργασίας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2014

3. Υποτροφίες για μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη ParisGraduateSchoolof

Mathematical Sciences (PGSM):

Στους φοιτητές που επιλέγονται κάθε χρόνο βάσει φακέλου προσφέρονται από το Ίδρυμα Μαθηματικών Επιστημών των Παρισίων υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές και υποστήριξη ανάλογα με τις προσωπικές ανάγκες του κάθε φοιτητή. Οι υποψήφιοι που θα γίνουν δεκτοί στο PGSM International λαμβάνουν υποτροφία ύψους 1.100€/μήνα. Το Ίδρυμα αναλαμβάνει επίσης το κόστος της ασφαλιστικής κάλυψης των φοιτητών καθώς και το κόστος εγγραφής τους στο πανεπιστήμιο. Υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τη μετακίνηση, τη στέγαση και τη διοικητική και επιστημονική υποστήριξη των υποψηφίων που θα γίνουν δεκτοί.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 1η Οκτωβρίου 2014 έως 26 Ιανουαρίου 2015.

4. Αποτελέσματα από την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα Erasmus +

Η Γαλλία πάλι πρώτη!

Από τα 9 κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα που επιλέχθηκαν στην προηγούμενη πρόσκληση για υποβολή προτάσεων, σε 5 συμμετέχει τουλάχιστον ένα γαλλικό ίδρυμα και 3 συντονίζονται από τη Γαλλία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την

πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2015 για το

Erasmus + : http://bit.ly/1sQCdlp

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων για την κινητικότητα και τα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα: 4/03/2015

Πληροφορίες στο Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας: 2410287508 , larissa@ifa.gr

 

Διαβάστε επίσης: