Δήμοι Νομού » Δήμος Τεμπών » Συνεδριάζει το ΔΣ Τεμπών

Συνεδριάζει το ΔΣ Τεμπών

Συνεδριάζει το ΔΣ Τεμπών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς: Τον κ. Δήμαρχο , τους κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
τους κ.κ Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων – Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπων

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών στο Δημοτικό κατάστημα στο Μακρυχώρι στις 30.10.2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30’ του έτους 2014, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του Ν.3852/2010, πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Τεμπών
2. Ορισμός Εκπροσώπου στην Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.
3. Εκλογή Εκπροσώπου στο Δ.Σ. του Φ.Ο.Δ.Σ.Α. Ν. Λάρισας
4. Συμπλήρωση Πίνακα εγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς
5. Περί συνδρομής στη ΔΗΜΟΣΝΕΤ
6. Διαγραφή ποσών
7. Παραχώρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Παραποτάμου στο σύλλογο Απανταχού Παραποταμιτών «Ο Προφήτης Ηλίας»
8. Επί αιτήσεων: α) Δημουλά Βασιλικής & β) Τσιτσιβά Δήμητρας
9. Αποδοχή ποσών
10. Έγκριση υλοποίησης της πράξης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ», με MIS 484357, αποδοχή επιδότησης ποσού 61.500,00 € από το Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΤΠΕ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» και τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2014.
11. Επί αιτήσεως Εξώδικου Συμβιβασμού ΒΑΡΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
12. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση κτιρίου παλαιού κοινοτικού καταστήματος Γόννων σε Δημοτική Πινακοθήκη»
13. Ορισμός υπολόγου για οριστικοποίηση νέας παροχής ισχύος 35kVA (Νο3,0) για τη σύνδεση στο δίκτυο διανομής Χαμηλής Τάσης ακινήτου/εγκατάστασης που βρίσκεται στο Συκούριο.
14. Πρόθεση υποβολής προτάσεων έργων στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013
15. Συμπλήρωση & Έγκριση Τροποποίησης της Απογραφής των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου, έτους 2011
16. Παράταση Συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Εσωτερική Οδοποιία Καλοχωρίου» Δημ. Ενότητας Νέσσωνος, εργολαβίας Ζαχαρούλη Λεωνίδα (Αρ. Β.Ε.Ε. 6/2014)
17. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για απασχόληση μαθητών ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Λάρισας, στα πλαίσια της Πρακτικής Άσκησης
18. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Τεμπών (13η).
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τσέτσιλας Δημήτριος

Διαβάστε επίσης: