Εκπαίδευση » Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας » Ψήφισμα Συγκλήτου Παν. Θεσσαλίας

Ψήφισμα Συγκλήτου Παν. Θεσσαλίας

Ψήφισμα Συγκλήτου Παν. Θεσσαλίας

Η κάλυψη των αναγκών των φοιτητών σε σχέση με τη σίτιση, τη στέγαση και τις μεταφορές αποτελεί πάγια έγνοια των οργάνων διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η Σύγκλητος του ιδρύματος συντάσσεται με το πνεύμα των σχετικών φοιτητικών διεκδικήσεων όπως αυτές εκφράζονται από τις πρόσφατες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των φοιτητικών συλλόγων.

Ως μέλη της Συγκλήτου εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας με το γεγονός ότι το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο περιορίζει τις επιλογές της διοίκησης ως προς την ορθολογική και αποδοτικότερη διαχείριση των πόρων που καλύπτουν τις λειτουργικές δαπάνες του ιδρύματος, ιδιαίτερα δε τις δαπάνες που αφορούν τον καθαρισμό, τη φύλαξη αλλά και την φοιτητική μέριμνα.

Η Σύγκλητος δεσμεύεται να αναζητήσει τρόπους αλλαγής του θεσμικού πλαισίου αλλά και να διεκδικήσει την αύξηση των πόρων που θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν πληρέστερα τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος και των φοιτητών και φοιτητριών του.

Η αμέριστη υποστήριξη των αιτημάτων και των δράσεων που στοχεύουν και διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία και τον δημόσιο χαρακτήρα του Πανεπιστημίου αποτελεί απόλυτη δέσμευση της Συγκλήτου.

Διαβάστε επίσης: