Θέσεις εργασίας » 9 προσλήψεις στο Δήμο Λιβαδέων

9 προσλήψεις στο Δήμο Λιβαδέων

9 προσλήψεις στο Δήμο Λιβαδέων

Υπογράφηκε σήμερα από τη Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας κ. Καλλιόπη Γερακούδη, η πρόσληψη 9 ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο Δήμο Λεβαδέων.

Πρόκειται για πρόσληψη προσωπικού στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής 2014-2015 στις 2 Περιφέρειες Εισόδου» και αφορά συγκεκριμένα σε:

1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

6 ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων

2 ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού Καθαριότητας