Λάρισα » Η Αγωνιστική Παρέμβαση Εκπαιδευτικών για τις εκλογές

Η Αγωνιστική Παρέμβαση Εκπαιδευτικών για τις εκλογές

Η Αγωνιστική Παρέμβαση Εκπαιδευτικών για τις εκλογές

Η Αγωνιστική Παρέμβαση Εκπαιδευτικών ν. Λάρισας μπροστά στις   εκλογές για τα υπηρεσιακά συμβούλια που θα γίνουν στις  5 Νοεμβρίου καλεί συναδέλφους καθώς και παρατάξεις σε συζήτηση για την δημιουργία μιας μετωπικής κίνησης   ανατροπής της «κατάστασης αδιαφάνειας και ρουσφετολογίας» που επικρατεί στο ΠΥΣΔΕ Λάρισας . «Για να σταματήσουμε τον εκφυλλισμό και την ισοπέδωση κάθε έννοιας δικαίου» τονίζει σε ανακοίνωσή της.

Η συζήτηση θα γίνει στο   6ο Γυμνάσιο   Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου   στις   17:00 μμ.