Λάρισα » Νέος σταθμός παρακολούθησης της ρύπανσης στη Λάρισα
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ: «ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ»

Νέος σταθμός παρακολούθησης της ρύπανσης στη Λάρισα

Νέος σταθμός παρακολούθησης της ρύπανσης στη Λάρισα

Νέους σταθμούς παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης τοποθετούν σε Λάρισα και Βόλο, η Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).

Οι νέοι σταθμοί εντάσσονται στο δίκτυο του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και η προμήθειά τους γίνεται με πόρους του ΕΣΠΑ.

Οι νέοι σταθμοί θα περιλαμβάνουν αυτομάτους αναλυτές αερίων ρύπων (SO2 – NΟx – CO – O3), αυτομάτους αναλυτές αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10 – ΑΣ2,5), ημιαυτομάτους δειγματολήπτες αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10 – ΑΣ2,5).

Σε δηλώσεις του ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός σημείωσε τα εξής: «Σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ εγκαθιστούμε νέους σταθμούς παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Λάρισα και το Βόλο. Με τον τρόπο αυτό, πρόκειται να έχουμε σαφή και αξιόπιστα δεδομένα, έτσι ώστε να προβαίνουμε στη λήψη των απαραίτητων μέτρων, όποτε χρειαστεί. Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και τον ίδιο τον άνθρωπο. Στο προσεχές μέλλον υπάρχει η πρόβλεψη να τοποθετηθούν αντίστοιχοι σταθμοί σε Τρίκαλα και Καρδίτσα».