Δήμοι Νομού » Δήμος Λάρισας » Νέα Λάρισα: Δεν είμαστε ίδιοι

Νέα Λάρισα: Δεν είμαστε ίδιοι

Νέα Λάρισα: Δεν είμαστε ίδιοι

«ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΙΔΙΟΙ», αναφερει σε ανακοίνωσή της η δημοτική παράταξη Νέα Λάρισα και πιο αναλυτικά επισημαίνει:

Και αυτό φάνηκε στην τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ στη συζήτηση του θέματος που έθεσε ο Σύλλογος υπαλλήλων Δήμων ν. Λάρισας όπου ζητούσε, μόνο και απλά, «τη μη αποστολή των στοιχείων βάση των οποίων πραγματοποιήθηκε η μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δήμου Λαρισαίων».

Τι θέση πήραμε εκεί όλοι οι επικεφαλείς των παρατάξεων;

Ο Δήμαρχος κος Καλογιάννης είχε ήδη δώσει εντολή – ως πολιτικός προϊστάμενος των υπηρεσιών- να μην αποσταλούν. Αυτό επιβεβαίωσε και στην τοποθέτησή του αιτιολογώντας την εντολή αυτή μέσα από ένα πολιτικό αντιπολιτευτικό στείρο λόγο με «κορώνες». Ζήτησε δε, από το ΔΣ να λάβει απόφαση.

Ο τ. Δήμαρχος κος Τζανακούλης δήλωσε ότι, και ο ίδιος ως Δήμαρχος είχε δώσει την ίδια εντολή μη αποστολής στοιχείων. Και υποστήριξε ότι, δεν ήταν απαραίτητο έως και ότι, το ΔΣ θα «έμπλεκε σε άλλους δρόμους» αν έπαιρνε μία τέτοια απόφαση. Υπεκφεύγοντας έτσι να τοποθετηθεί επί της ουσίας του θέματος που έθετε από τη μία το Υπουργείο (έλεγχο) και από την άλλη ο Σύλλογος υπαλλήλων (απόλυτη άρνηση- όχι έλεγχος) και αρνούμενος τη συζήτηση και απόφαση επί του θέματος.

Η κα Καραλαριώτου, που μίλησε μετά τον κο Τζανακούλη (;) ακολούθησε την ίδια με τον τ. Δήμαρχο οδό της υπεκφυγής, αρνούμενη τη συζήτηση του θέματος και λήψη απόφασης.

Το ίδιο κατέθεσε ως άποψη και η παράταξη του κου Έκτορα Νασιώκα.
Δ

ΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΙΔΙΟΙ φυσικά. Η Νέα Λάρισα ήταν η μόνη που, με γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας, με ισχυρή άποψη στήριξη της εύρυθμης και νόμιμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου και ευθύνη απέναντι στην τοπική κοινωνία, κατέθεσε τα εξής:

1. Το ζήτημα είναι πολιτικό, το ΔΣ είναι πολιτικό συλλογικό και το ανώτατο όργανο – διαφορετικό από τον Δήμαρχο- και οφείλει να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί του σοβαρού αυτού θέματος που αφορά την νόμιμη και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.
2. Δεν αφορά μία απόφαση απλά, «ανυπακοής», μη αποστολής στοιχείων επί της οποίας ακούσαμε αφενός «πολιτικές κορώνες» από τον Δήμαρχο αφετέρου, «υπεκφυγές» από τους 3 της αντιπολίτευσης. Κανένας δεν τοποθετήθηκε επί της ουσίας, κάτι που οφείλουμε ως υποχρέωση να κάνουμε απέναντι στην τοπική κοινωνία που δοκιμάζεται.
3. Στηρίζουμε την απόφαση του Δημάρχου και θα ψηφίσουμε την πρόταση του Συλλόγου ΑΛΛΑ, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και την «αυτοδιοίκητη» λειτουργία του νέου Δήμου ΖΗΤΑΜΕ:

• Η Διεύθυνση Διοικητικού- Προσωπικού του Δήμου «να μεριμνήσει άμεσα για την επιβεβαίωση της πληρότητας των στοιχείων, που τηρούνται στα μητρώα της και αφορούν στη μετατροπή συμβάσεων σε αορίστου χρόνου» (όπως ορίζει ο Ν. 4250/2014, η ΚΥΑ 12705/2014 & η σχετ. εγκύκλιος) και, να βεβαιώσει προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων αυτών, βάση των οποίων έγινε η μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου. Κατά συνέπεια, σε κάθε περίπτωση που διαπιστώσει ότι, «δεν συνέτρεχαν οι προβλεπόμενες κατά περίπτωση νόμιμες προϋποθέσεις με υπαιτιότητα του υπαλλήλου» (Ν4250/2014 άρθρο 42 παρ. 1) να ενημερώσει πάραυτα το Δημοτικό Συμβούλιο.

• Δεν αφορά τη διαδικασία αυτή ελέγχου κάθε περίπτωση μετατροπής σε αορίστου χρόνου που έγινε με απόφαση δικαστηρίου ή, με απόφαση βάση διάταξης νόμου που τέθηκε σε ισχύ πριν την μετατροπή τους (Ν4250/2014 άρθρο 42 παρ. 1).

Δίνεται έτσι η δυνατότητα στο Δήμο, με τη διενέργεια ελέγχου από τη Διεύθυνση Διοικητικού- Προσωπικού του Δήμου και «σε περίπτωση μη ύπαρξης στοιχείων (παραβατικών) να το γνωρίσει παραθέτοντας τη σχετική αιτιολογία» προς το Υπουργείο, ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΣ έτσι απλά στοιχεία (προς βορά άκριτων απολύσεων) και υλοποιώντας κατά την ισχύουσα νομοθεσία τα δέοντα. (σχετ. έγγρ. Διεύθυνσης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου ΥΔΜΗΔ).

Η Νέα Λάρισα ήταν αυτή που υποστήριξε και θα συνεχίσει το ίδιο σταθερά να υποστηρίζει. Tη διαφάνεια, την αξιοκρατία και τη Δικαιοσύνη (με την αποκατάσταση αυτής όπου έχει παραβιαστεί).

Η διαφάνεια και τήρηση της νομιμότητας στα θέματα προσωπικού (προσλήψεις, μετατροπές συμβάσεων) καθώς και, η διαρκής πολυκριτηριακή δίκαιη αξιολόγηση του προσωπικού (με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης και της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πολίτες) αποτελεί σταθερές συντεταγμένες της Νέας Λάρισας για την υπηρεσιακή λειτουργία και τους ανθρώπινους πόρους του Δήμου.

Και πάντα, με ενημέρωση και διαβεβαίωση της τοπικής κοινωνίας η οποία απαιτεί τα παραπάνω αυτονόητα (αξιοκρατία και Δικαιοσύνη) την ίδια στιγμή, που δοκιμάζεται από την ύφεση και την ανεργία».