Οικονομία » Στη Λάρισα το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θερμικής Ανάλυσης και Θερμιδομετρίας

Στη Λάρισα το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θερμικής Ανάλυσης και Θερμιδομετρίας

Στη Λάρισα το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θερμικής Ανάλυσης και Θερμιδομετρίας

Το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θερμικής Ανάλυσης και Θερμιδομετρίας (ΘΕΡΜΑ 2014) θα φιλοξενηθεί στην πόλη της Λάρισας, στο Αμφιθέατρο του Πρώην Τμήματος ΔΔΕ, του ΤΕΙ Θεσσαλίας από τις 26 έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2014.

Το συνέδριο το οποίο πραγματοποιείται κάθε δυο χρόνια στην Ελλάδα συνδιοργανώνεται φέτος από την Ελληνική Εταιρίας Θερμικής Ανάλυσης (Ε.Ε.Θ.Α) και το Εργαστήριο Προηγμένων Υλικών και Κατασκευών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Θεσσαλίας με την υποστήριξη του οικείου Ιδρύματος.

Η Ε.Ε.Θ.Α. δημιουργήθηκε από ομάδα επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Θερμικής Ανάλυσης και σε συναφείς με αυτήν τεχνικές οι οποίες απολαμβάνουν ευρύτατης εφαρμογής σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και βιομηχανικών πεδίων όπως η επιστήμη των υλικών οι τεχνολογίες τροφίμων η Φαρμακευτική και οι περιβαλλοντικές επιστήμες. Η Ελληνική Εταιρία Θερμικής Ανάλυσης έγινε πρόσφατα δεκτή ως ισότιμο μέλος στους κόλπους της InternationalConfederationForThermalAnalysis (I.C.T.A.C.) που αριθμεί πάνω από 6.000 μέλη.

Σκοπός του συνεδρίου είναι η ανάδειξη του επιστημονικού έργου των Ελλήνων ερευνητών που ασχολούνται με τον συναφή επιστημονικό τομέα, και η διεύρυνση των δυνατοτήτων των Θερμικών Μεθόδων Ανάλυσης και Θερμιδομετρίας. Μέσα από το συνέδριο και την παρουσίαση επιστημονικών εργασιών δίνεται η ευκαιρία για μια πιο ουσιαστική και εποικοδομητική συμβολή των Ελλήνων Επιστημόνων στην περιοχή της Θερμικής Ανάλυσης.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει προσκεκλημένες διαλέξεις και προφορικές ανακοινώσεις πρωτότυπων επιστημονικών εργασιών ελλήνων ερευνητών από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητικά κέντρα της χώρας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε από τον ιστότοπο: http://therma2014.teilar.gr

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ