Λάρισα » Μαθήματα ενηλίκων στο Γαλλικό Ινστιτούτο

Μαθήματα ενηλίκων στο Γαλλικό Ινστιτούτο

Μαθήματα ενηλίκων στο Γαλλικό Ινστιτούτο

Στις 6 Οκτωβρίου ξεκινά ο νέος κύκλος μαθημάτων ενηλίκων στο Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας.

Ειδικότερα:

  1. Τμήματα εκμάθησης γαλλικής γλώσσας

Εκμάθηση και τελειοποίηση της γαλλικής γλώσσας, ανακάλυψη της Γαλλίας και των γαλλόφωνων χωρών (κοινωνία – πολιτισμός) μέσω μιας ελκυστικής και δυναμικής μεθόδου, με την κατάλληλα προσαρμοσμένη πρόοδο στη γραμματική. Προετοιμασία των διεθνώς αναγνωρισμένων διπλωμάτων DELF A1 – B2.

  1. Τμήματα συζήτησης για θέματα της επικαιρότητας

Απευθύνονται σε όλους όσοι επιθυμούν να τελειοποιήσουν την ικανότητα έκφρασης στον προφορικό λόγο (απαιτούμενο επίπεδο γνώσης : Β1).Όσοι μετέχουν σ” αυτά τα τμήματα, μαθαίνουν να γνωρίζουν καλύτερα και να καταλαβαίνουν τη Γαλλία και τον γαλλόφωνο κόσμο μέσα από κείμενα που άπτονται της επικαιρότητας. Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην προφορά και την καλή άρθρωση της γαλλικής γλώσσας.

  1. Τμήματα ορολογίας νομικής και ιατρικής

Διαβάστε επίσης: