Δήμοι Νομού » Δήμος Ελασσόνας » Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς

Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς

Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς

Στo πλαίσιo του διετούς προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων Grundtving, που συμμετέχει η Λαογραφική Αρχαιολογική Εταιρεία Ελασσόνας με τη συνεργασία 3 άλλων εταίρων από την Ρουμανία, την Πολωνία και την Λετονία, θα διεξαχθεί επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Τη χρήση των μη τυπικών μεθόδων εκπαίδευσης στην τυπική εκπαίδευση» αλλά και την αύξηση της χρήσης των μη τυπικών μεθόδων, τεχνικών και μέσων στην τυπική εκπαίδευση ενηλίκων.

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστεί και ένα εγχειρίδιο με δραστηριότητες για εκπαιδευτικούς και μαθητές βασισμένες στα άρθρα του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συντάχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος CHARTANOSTRA.

Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. που προκηρύχθηκε στη Νίκαια στις 7 Δεκεμβρίου 2000, αντιπροσωπεύει τη σύνθεση των κοινών αξιών των κρατών μελών της. Για πρώτη φορά συγκεντρώνονται σε ένα μόνο κείμενο τα κλασικά ατομικά, πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Το εγχειρίδιο έχει στόχο να εξοικειώσει τους αναγνώστες με τα Άρθρα του Χάρτη και να αναπτύξει την έννοια του Πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιέχει πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες που απευθύνονται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς αλλά και σε κάθε άλλον ενδιαφερόμενο από το χώρο της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης.

Περιλαμβάνει πάνω από 50 διαφορετικές δραστηριότητες που στοχεύουν στην ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων των μαθητών και των νέων. Χαρακτηριστικό τους είναι η πρακτικότητα και η άμεση χρήση τους με μια απλή εκτύπωση. Περιέχει επίσης εναλλακτικές προτάσεις για την ανάπτυξή τους, ενώ καταγράφει πολλές πηγές για καλύτερη πληροφόρηση και βαθύτερη ενημέρωση και γνώση της θεματικής των άρθρων του Χάρτη.

Το επιμορφωτικό σεμινάριο θα διεξαχθεί το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014 (ώρες 17.30 – 21.00) και Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2014 (ώρες: 11.00 – 15.00) στο χώρο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελασσόνας και Κισσάβου.

Το σεμινάριο είναι ανοιχτό και μπορούν να το παρακολουθήσουν όσοι ασχολούνται με κάθε μορφής εκπαίδευση. Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακολούθησης του σεμιναρίου, μπορείτε είτε να στείλετε μια αίτηση για συμμετοχή, στο email της Λ.Α.Ε.Ε. : laografiki@gmail.com, ή δηλώνοντας συμμετοχή στα μέλη της Λ.Α.Ε.Ε. στα τηλέφωνα (6974550560 και 6936527179).

Nα σημειωθεί πως δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση για την παρακολούθηση του σεμιναρίου και στη λήξη του θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Προφίλ των εκπαιδευομένων:

Οι εκπαιδευόμενοι που καλούνται να συμμετάσχουν σε αυτό το έργο μπορούν να είναι :

- εκπαιδευτές στην μη τυπική εκπαίδευση και καθηγητές από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα

- εκπαιδευτές με εμπειρία στη συνεργασία με την ομάδα στόχου

- εκπαιδευτές που ασχολούνται με το μη τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα «Η χρήση των μη τυπικών μεθόδων εκπαίδευσης στην τυπική εκπαίδευση» & Παρουσίαση εγχειριδίου δραστηριοτήτων βασισμένες στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε..

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014 (ώρες 17.30 – 21.00) και Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2014 (ώρες: 11.00 – 15.00) στο χώρο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελασσόνας και Κισσάβου.