Αρχική » Δήμοι Νομού » Δήμος Λάρισας » Ο Ντ. Διαμάντος για τις προσλήψεις στο Δήμο

Ο Ντ. Διαμάντος για τις προσλήψεις στο Δήμο

Ο Ντ. Διαμάντος για τις προσλήψεις στο Δήμο

Τις προτάσεις για το θέμα των προσλήψεων στο Δήμο Λαρισαίων, περιγράφει σε ανακοίνωσή της η δημοτική παράταξη «Νέα Λάρισα»  του κ. Ντίνου Διαμάντου.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

«Με αφορμή το φλέγον ζήτημα της εύρυθμης λειτουργίας των δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, στηρίξαμε την πρόταση του Δημάρχου Απ. Καλογιάννη για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση δύο (2) μηνών.

Η τοποθέτησή μας ήταν ξεκάθαρη – και στην προηγηθείσα διαπαραταξιακή σύσκεψη με το Δήμαρχο όπου ζητήσαμε πλήρη ενημέρωση για τη σημερινή κατάσταση των δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών αλλά, και στο Δημοτικό Συμβούλιο όπου, ΜΟΝΟ η Νέα Λάρισα κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις:

  1. Διεκδίκηση σταδιακής στελέχωσης των δημοτικών σταθμών με μόνιμο προσωπικό (εκπαιδευτικό & βοηθητικό) συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
  • την «μέγιστη δυναμικότητα παιδιών βάση αδειών λειτουργίας»
  • τη δυνατότητα αριθμού εκπαιδευτικών μέσω ΕΣΠΑ
  1. Εξάντληση δυνατότητας επιδότησης μέσω ΕΣΠΑ στο μέγιστο ποσοστό παιδιών (70% της συνολικής δυναμικότητας ισχύει σήμερα)
  2. Η γενική αναφορά του «προσοντολογίου» της εισήγησης να γίνει συγκεκριμένη (πέραν των τυπικών) σε κάθε προκήρυξη.

 

Συγκεκριμένα προτείνουμε, με βάση το ν.2190/94, το ΠΔ 50/2001, το ν.3584/2007 (ΚΚΔΚΥ), την ΕΓΚ. ΥΠ.ΕΣ. 2278/12-1-09 για:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Όταν ο οικείος φορέας (Δήμος Λαρισαίων) διενεργεί την πρόσληψη:

 

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ
Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η εντοπιότητα.
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν το ανωτέρω κριτήριο         καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
α) χρόνος ανεργίας
β) αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας
γ) αριθμός ανήλικων τέκνων
δ) βαθμός βασικού τίτλου σπουδών (για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ)
ε) ηλικία
στ) εμπειρία ( Η εμπειρία μπορεί να μη λαμβάνεται υπόψη ως      κριτήριο κατάταξης για ένα μέρος του αριθμού των θέσεων που δεν     θα υπερβαίνει το 35% αυτών- έτσι ώστε να μην αποκλείονται και οι             νέοι από την είσοδο στην εργασία ).

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων Υποχρεωτικής εκπαίδευσης           καθορίζεται με βάση το άθροισμα των μονάδων που συγκεντρώνουν           για κάθε ένα από τα παρακάτω κριτήρια επιλογής:
α) Αριθμός τέκνων
β) Χρόνος ανεργίας

γ) Χρόνος εμπειρίας (Η εμπειρία μπορεί να μη λαμβάνεται υπόψη ως                      κριτήριο κατάταξης για ένα μέρος του αριθμού των θέσεων που δεν                    θα υπερβαίνει το 35% αυτών- έτσι ώστε να μην αποκλείονται και οι                 νέοι από την είσοδο στην εργασία ).

δ) Ηλικία
ε) Εντοπιότητα

Με βάση τα παραπάνω να γίνεται η προκήρυξη και η επιλογή (με την σχετική μοριοδότηση) ηλεκτρονικά στη συνέχεια να αποδίδει τα αποτελέσματα της κατάταξης που θα δημοσιοποιείται.

  1. Επαναξιολόγηση των κριτηρίων ένταξης παιδιών από αίτηση προς το Δήμο (ηλεκτρονική υποβολή και επιλογή).
  2. Επαναπροσδιορισμός των τροφείων και των λοιπών απαιτήσεων προς τους γονείς με μειώσεις μέσω της αξιοποίησης της ανταποδοτικότητας του ΕΣΠΑ και άλλων μηχανισμών του Δήμου

Το (4) & (5) να το επεξεργαστεί διαπαραταξιακή επιτροπή και μαζί με τον γενικό προγραμματισμό για τις ανάγκες υλικοτεχνικής υποδομής και ανθρώπινων πόρων να έρθει μέχρι τέλος του έτους για έγκριση στο ΔΣ.

Οφείλουμε να πούμε ότι, ο Δήμαρχος ανταποκρίθηκε θετικά στην πρότασή μας. Η δημόσια δέσμευσή του για το τέλος μίας αδιαφανούς διαδικασίας «ημετέρων» και, η καθιέρωση διαφανούς ηλεκτρονικής διαδικασίας μοριοδότησης και επιλογής με διαπαραταξιακή παρακολούθηση αυτής μας καλύπτει.

Ο νέος Δήμος αλλά, και οι παρατάξεις, πρέπει να σταματήσουν να παίζουν το ρόλο του «ρουσφετολογικού γραφείου εργασίας».

Απομένει να δρομολογήσουμε τα παραπάνω σε έγκαιρο χρόνο ώστε, ο νέος προγραμματισμός στο ζήτημα των βρεφονηπιακών σταθμών να είναι πληρέστερος, αποτελεσματικότερος και, πιο διαφανής από το πρόσφατο παρελθόν.»

Επιστροφή επάνω