Κόσμος » Κόλπο πλουσίων για να πληρώνουν λιγότερους φόρους

Κόλπο πλουσίων για να πληρώνουν λιγότερους φόρους

Κόλπο πλουσίων για να πληρώνουν λιγότερους φόρους

«Νέο κόλπο των πλούσιων Ελλήνων για να πληρώνουν λιγότερους φόρους. Καλύπτουν με τέντες παραλλαγής και δίχτυα τις πισίνες τους. Με τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να τις εντοπίσουν οι δορυφόροι , τους οποίους χρησιμοποιούν οι φοροεισπρακτικές αρχές ώστε να εντοπίσουν πισίνες που δεν έχουν δηλωθεί. Στην Ελλάδα η ιδιοκτησία μιας πισίνας θεωρείται “τεκμήριο εισοδήματος”. Για κάθε τετραγωνικό μέτρο πισίνας η εφορία υπολογίζει ένα επιπλέον εισόδημα 160 ευρώ» αναφέρει το Stern στο δημοσίευμα του.