Θεσσαλία » Προχωρούν έργα 3,5 εκ. € στη Θεσσαλία
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Προχωρούν έργα 3,5 εκ. € στη Θεσσαλία

Προχωρούν έργα 3,5 εκ. € στη Θεσσαλία

Εγκρίσεις μελετών, τευχών δημοπράτησης και αποτελέσματα διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού 3.523.015,64 ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας, υπό την προεδρία του περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού.

Αναλυτικά:

Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Διαγράμμιση οδικού δικτύου Π.Ε. Καρδίτσας», προϋπολογισμού 140.000,00 € (με ΦΠΑ).

Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας: «Επείγουσες εργασίες στη στέγη του κλειστού γυμναστηρίου Μουζακίου» προϋπολογισμού 24.600,00 € (με ΦΠΑ).

Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων παραλιακής οδού Στομίου – Αγιοκάμπου» Προϋπολογισμού: 140.000,00 € (με ΦΠΑ).

Κατακύρωση αποτελέσματος του διεθνούς διαγωνισμού του έργου «σύστημα ηλεκτρονικής διοικητικής πληροφόρησης και υποστήριξης λήψης αποφάσεων Περιφέρειας Θεσσαλίας», Προϋπολογισμός: 522.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντήρηση εθνικού – επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Μαγνησίας (Τεχνικά έτους 2014)», Προϋπολογισμός: 800.000,00€ (με Φ.Π.Α).

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτίωση οδοστρώματος στην περιοχή Τρούλος (από την επαρχιακή οδό έως τον ΧΥΤΑ)» Προϋπολογισμός έργου: 285.000,00€ (με ΦΠΑ).

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδού από θέση Προφ. Ηλία έως Γιάλια». Προϋπολογισμός έργου: 380.000,00 € (με ΦΠΑ).

Υποβολή τευχών δημοπράτησης για το έργο «Βελτίωση και στέγαση του παλαιού γηπέδου μπάσκετ στο χώρο του δημοτικού σταδίου Σκιάθου». Προϋπολογισμός έργου 459.915,64 ευρώ

Υποβολή τευχών δημοπράτησης για το έργο «Σήμανση – πινακίδες πολιτιστικών και περιβαλλοντικών πληροφοριών στο Δήμο Σκοπέλου» », προϋπολογισμού 11.500,00€ (με ΦΠΑ).

Έγκριση αποτελέσματος του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου μελετητή για την μελέτη : «Περιβαλλοντική αδειοδότηση για την αποκατάσταση κατολίσθησης στην επαρχιακή οδό Σκοπέλου – Γλώσσας θέση Άγιοι Απόστολοι Ν. Σκοπέλου», Προϋπολογισμός: 5.000,00 € (με ΦΠΑ).

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάθεσης κατασκευής του έργου: «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση οδού από Μπάλκουρα μέχρι περιφερειακή οδό Μεγαλοχωρίου», (Πρόγραμμα χρηματοδότησης ΚΑΠ Π.Ε. Τρικάλων 2013 )προϋπολογισμού εργασιών :συνολικού προϋπολογισμού: 210.000,00€. (με ΦΠΑ).

Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: “Προμήθεια σήμανσης και στηθαίων ασφάλειας Π.Ε. Λάρισας έτους 2014¨ προϋπολογισμού: 70.000,00 € (με ΦΠΑ).

Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: “Προμήθεια χρώματος διαγραμμίσεων Π. Ε. Λάρισας ετών 2014 – 2015 ¨ προϋπολογισμού: 240.000,00 € (με ΦΠΑ).

Έγκριση αποτελέσματος του έργου: “Προμήθεια ασφάλτου για την επούλωση λάκκων ετών 2014 – 2015 ¨ προϋπολογισμού: 70.000,00 € (με ΦΠΑ).

Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας που διενεργήθηκε για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Δρόμος Πολυνέρι – Λεύκη», Προϋπολογισμού: 165.000,00€ (με ΦΠΑ).