Αγροτικά » Πίνακες δικαιούχων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Σακχαροτεύτλων

Πίνακες δικαιούχων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Σακχαροτεύτλων

Πίνακες δικαιούχων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Σακχαροτεύτλων

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λάρισας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι στον χώρο ανακοινώσεων της υπηρεσίας, αναρτήθηκαν οι τελικές καταστάσεις των δικαιούχων και των απορριπτόμενων της δράσης 2.3β «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή Σακχαροτεύτλων» (προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. 16228/23-11-2012 και 6777/26-3-2013) του Μέτρου 2.1.4.

Για την υπ’ αρ. 16228/23-11-2012 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβλήθηκαν 166 αιτήσεις εκ των οποίων οι 21 κρίθηκαν απορριπτόμενοι.

Για την υπ’αρ. πρωτ. 6777/26-3-2013 υποβλήθηκαν 26 αιτήσεις εκ των οποίων κρίθηκαν οι 4 απορριπτόμενοι.

Ακολούθως, η υπηρεσία, ως φορέας υλοποίησης, διαβιβάζει τις τελικές καταστάσεις στο ΥΠΑΑΤ και στη Διαχειριστική Αρχή με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αναμένεται η έκδοση της υπουργικής απόφασης έγκρισης δικαιούχων για να προχωρήσει στην διαδικασία διαχείρισης και υπογραφής συμβάσεων.

Διαβάστε επίσης: