Αγροτικά » Επιπλέον κονδύλια ζητάει ο Κέλλας

Επιπλέον κονδύλια ζητάει ο Κέλλας

Επιπλέον κονδύλια ζητάει ο Κέλλας

Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων κ. Γεώργιο Καρασμάνη , κατέθεσε ο βουλευτής ΝΔ του Ν. Λάρισας κ . Χρήστος Κέλλας με θέμα «την αύξηση των διαθέσιμων κονδυλίων στη 2η πρόσκληση του Μέτρου 1.1.2 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»».

«Ο αγροτικός τομέας πρέπει να αποτελέσει μοχλό εξόδου της Χώρας μας από την κριση αλλά και επαγγελματική διέξοδο πολλών νέων μας.
Είναι αναγκαίο λοιπόν -για να εξυπηρετηθεί αυτός ο σκοπός– να διατεθούν επιπλέον κονδύλια στην Περιφέρεια Θεσσαλίας προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι δικαιούχοι ένταξης στο Πρόγραμμα Νέων Αγροτών, των οποίων οι αιτήσεις κρίθηκαν επιλέξιμες», δήλωσε καταθέτωντας την ερώτηση ο Χρήστος Κέλλας.

Αναλυτικά η ερώτηση του βουλευτή:

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων – φακέλων υποψηφιότητας στο μέτρο 112 «Εγκατάσταση νέων αγροτών», που ανήκει στον άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και δασοκομίας» του Π.Α.Α. 2007-2013 για το έτος 2014, και πιο συγκεκριμένα για την Περιφέρεια Θεσσαλίας υποβλήθηκαν 1066 φάκελοι εκ των οποίων οι 1006 κρίθηκαν ως επιλέξιμοι.

Τα απαιτούμενα κονδύλια για την ικανοποίηση όλων αυτών των αιτήσεων ανέρχονται στα 17.060.000 ευρώ, ενώ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατανεμήθηκε πίστωση 13.590.000 ευρώ. Συνεπώς με την υπάρχουσα κατάσταση θα απορριφθεί και δεν θα χρηματοδοτηθεί ένας μεγάλος αριθμός δικαιούχων που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα, οι οποίοι ανέρχονται σε 212 αγρότες εκ των οποίων 44 προέρχονται από τον νομό Λάρισας . Για να ικανοποιηθούν και αυτοί οι δικαιούχοι θα πρέπει να κατανεμηθεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ένα επιπλέον ποσό που ανέρχεται στα 3.470.000 ευρώ.

Η κατάσταση αυτή επικρατεί και σε άλλες περιφέρειες της χώρας μας και δημιουργεί συνθήκες κατάφωρης αδικίας για τους παρακάτω λόγους:

α) Οι αιτήσεις που κρίθηκαν επιλέξιμες και τυχόν δεν χρηματοδοτηθούν είναι πολιτών που έχουν κάνει έναρξη του αγροτικού επαγγέλματος, και έχουν πλέον εγκατασταθεί στην γεωργία. Αυτό όμως το γεγονός τους στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε επόμενη προκήρυξη προγράμματος για νέους αγρότες.
β) Πολλοί από αυτούς πλησιάζουν την οριακή ηλικία των 40 ετών που είναι η ανώτατη για ένταξή τους σε πρόγραμμα νέων αγροτών.
γ) Σε προηγούμενες προκηρύξεις του ίδιου μέτρου είχαν βρεθεί κονδύλια και εντάχθηκαν όλοι οι επιλέξιμοι δικαιούχοι στο πρόγραμμα.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Τι προτίθεσθε να κάνετε ώστε να εξεύρετε επιπλέον κονδύλια για το συγκεκριμένο μέτρο και να χρηματοδοτηθούν όλες οι επιλέξιμες αιτήσεις, ώστε ο αγροτικός τομέας να παραμείνει ο μοχλός εξόδου της χώρας μας από την κρίση και επαγγελματική διέξοδος πολλών νέων μας