Αγροτικά » Συνέλευση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αγροτικών Φωτοβολταϊκών

Συνέλευση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αγροτικών Φωτοβολταϊκών

Συνέλευση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αγροτικών Φωτοβολταϊκών

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αγροτικών Φωτοβολταϊκών, διοργανώνει την Ετήσια Γενική Συνέλευση, την Κυριακή 21/9/2014 ώρα 11.00“ στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ του Νομού Λάρισας και προσκαλεί όλα τα Μέλη του να παρευρεθούν.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:
1. Φορολογικό αγροτικών φωτοβολταϊκών
2. Τράπεζες
3. Καθυστέρηση στην πληρωμή των Τιμολογίων
4. Διάφορα (Ερωτήσεις-Τοποθετήσεις Μελών, Net Metering κλπ)
ΓΕΥΜΑ:
Μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης (περίπου ώρα 14.30′), θα ακολουθήσει γεύμα. Επισπρόσθετες πληροφορίες, στην ιστοσελίδα: afo.gr