Δήμοι Νομού » Δήμος Αγιάς » Προσλήψεις οκτώ συμβασιούχων στον Δήμο Αγιάς
«ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΑΠΟ Κ. ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Προσλήψεις οκτώ συμβασιούχων στον Δήμο Αγιάς

Προσλήψεις οκτώ συμβασιούχων στον Δήμο Αγιάς

Υπογράφηκαν από τη Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κ. Καλλιόπη Γερακούδη αποφάσεις πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών.

Αφορούν συνολικά σε 19 άτομα, και κατανέμονται ως εξής:

  • 6 άτομα στο Δήμο Καρδίτσης (συγκεκριμένα πέντε εργάτες καθαριότητας και ένας χειριστής Εκσκαφέα- Φορτωτή), σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 429/26-8-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
  • 5 άτομα (2 φύλακες – ζυγιστές, 1 μηχανικός έργων υποδομής ΤΕ και 2 οδηγοί κατηγορίας Ε’ ΔΕ), για το Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. Μαγνησίας, σύμφωνα με την αριθ. 34/14-8-2014 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου.
  • 8 άτομα εργατών γενικών καθηκόντων ΥΕ, για το Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ» του Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 10/26-8-2014 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου.

Πρόκειται για συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών.