Δήμοι Νομού » Δήμος Τεμπών » Κέντρο Δια Βίου Μάθησης στον Δήμο Τεμπών

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης στον Δήμο Τεμπών

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης στον Δήμο Τεμπών

Ο Δήμος Τεμπών και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν τη λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Τεμπών στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις εθνικής εμβέλειας και τοπικής εμβέλειας.

Στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Τεμπών μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

- Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση – Διάθεση
– Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής
– Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων
– Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων
– Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)
– Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)
– Ξένες Γλώσσες
– Φωτογραφία
– Τοπικοί Παραδοσιακοί Χοροί
– Εθελοντισμός: Διαχείριση κινδύνων, κρίσεων, έκτακτων αναγκών

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .

Για πληροφορίες και εγγραφές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στις κατά τόπους δημοτικές ενότητες του Δήμου Τεμπών (Συκούριο, Πυργετός, Μακρυχώρι) και στην έδρα του Κ.Δ.Β.Μ. Τεμπών Δευτέρα και Τετάρτη 9:30-12:30 έως 03/10/2014. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης & Διασφάλισης Ποιότητας κ. Αναστασία Πρίντζιου, Υπεύθυνη Οργάνωσης κ. Έφη Σταυροθεοδώρου . Τηλ. 2495350126. email: kdvmtempon@gmail.com

Διαβάστε επίσης