Δήμοι Νομού » Δήμος Λάρισας » Εντολή Λ. Μακρή για καθημερινή παρουσία γιατρού στη Γιάννουλη

Εντολή Λ. Μακρή για καθημερινή παρουσία γιατρού στη Γιάννουλη

Εντολή Λ. Μακρή για καθημερινή παρουσία γιατρού στη Γιάννουλη

Με ρητό τρόπο ο διοικητής της 5ης ΥΠΕ κ. Λάζαρος Μακρής έδωσε εντολή στην διευθύντρια του Κ.Υ Τυρνάβου κ. Αναστασία Νικητίδου να καλύψει με καθημερινή παρουσία γιατρού τον οικισμό της Γιάννουλης.

Συγκεκριμένα, σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα παρακάτω:

«Σε συνάντηση εργασίας που κάλεσε ο Διοικητής της 5ης ΥΠΕ την Διευθύντρια του Κ.Υ. Τυρνάβου, και ύστερα από επιμελή επεξεργασία του προγράμματος με συνεργάτες του, το τελικό και ρεαλιστικό συμπέρασμα είναι ότι το Κ.Υ. Τυρνάβου, συγκριτικά με όλα τα υπόλοιπα Κ.Υ. της Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας είναι το αρτιότερα στελεχωμένο Κ.Υ. σε ιατρικό προσωπικό.

“’Συνεπώς δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία για κενά είτε σε μικρά χωριά, είτε σε μεγάλους οικισμούς του χώρου ευθύνης του Κ.Υ. Τυρνάβου, πολύ δε περισσότερο για την Γιάννουλη.

Από την 5η ΥΠΕ δεν γίνεται ανεκτό, μεγάλες κωμοπόλεις καθώς και οι κάτοικοι τους να περιφρονούνται ιατρικώς.

Το πρόγραμμα πρέπει να γίνει πιο δίκαιο και πιο συμμετρικό,’’ υπογράμμισε ο Διοικητής της 5ης ΥΠΕ στην Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας.

Τελικά, με υπόδειξη της 5ης ΥΠΕ, ορίστηκαν ονομαστικά οι γιατροί που θα καλύψουν από την αρχή της επόμενης εβδομάδας, και εφεξής καθημερινά τον οικισμό της Γιάννουλης.

Στην συνάντηση αποφασίσθηκε επίσης η άμεση ενίσχυση σε νοσηλευτικό προσωπικό πού έχει το Κέντρο Υγείας.

Συγκεκριμένα, μια νοσηλεύτρια θα μετακινηθεί από το Γ.Ν. Βόλου και δύο ακόμη νοσηλεύτριες από την Μονάδα ΠΕΔΥ της Λάρισας.

Από την 5η ΥΠΕ γίνεται επίσης γνωστό ότι πολλά από τα σημερινά κενά σε διάφορες άλλες περιοχές χώρου ευθύνης της ΥΠΕ θα καλυφθούν με την υποχρεωτική θητεία υπηρεσίας υπαίθρου (αγροτικός ιατρός) και με τις προσλήψεις επικουρικών ιατρών που προκηρύσσονται τις επόμενες ημέρες για λογαριασμό των Μονάδων ΠΕΔΥ και των Κέντρων Υγείας.

Ιδιαίτερη μέριμνα στις προκηρύξεις επικουρικών ιατρών για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα έχει ληφθεί για την Επαρχία Ελασσόνας, η οποία έχει πραγματική ανάγκη για κάλυψη με ιατρικό προσωπικό, ενώ από άποψη νοσηλευτικού προσωπικού είναι απολύτως καλυμμένη».

Διαβάστε επίσης