Λάρισα » Συμπληρωματικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών

Συμπληρωματικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών

Συμπληρωματικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών

Το ΠΥΣΠΕ Λάρισας σύμφωνα με την με αριθμ. 30/15-9-2014 πράξη του, τοποθέτησε τους εκπ/κούς που διατέθηκαν από το ΠΥΣΔΕ Λάρισας σύμφωνα με τις με αριθμ. 41/10-9-2014, 42/11-9-2014 και 44/15-9-2014 πράξεις του στο ΠΥΣΠΕ Λάρισας και τροποποίησε τοποθετήσεις ήδη τοποθετημένων εκπ/κών, μετά την υποβολή ενστάσεων και σύμφωνα με τη διαμόρφωση των λειτουργικών του κενών,για το διδακτικό έτος 2014-2015, ως εξής ανά κλάδο:

ΠΕ 19-20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 •      Χατζούλης Δημήτριος, από τοποθέτηση στο 44ο ΔΣ Λάρισας και διάθεση στο 25ο ΔΣ Λάρισας για 7 ώρες/εβδομάδα και στο 18ο ΔΣ Λάρισας για 6 ώρες/εβδομάδα, σε τοποθέτηση εξολοκλήρου στο 22ο ΔΣ Λάρισας.
 •    Αντωνιάδη Εύα (διάθεση από ΠΥΣΔΕ), τοποθέτηση στο 44ο ΔΣ Λάρισας και διάθεση στο 25ο ΔΣ Λάρισας για 7 ώρες/εβδομάδα και στο 18ο ΔΣ Λάρισας για 6 ώρες/εβδομάδα.

 ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 • Φιλοκώστα Ελένη, από τοποθέτηση στο 4ο ΔΣ Λάρισας και διάθεση στο 37ο ΔΣ Λάρισας για 1 ώρα/εβδομάδα και στο 14ο ΔΣ Λάρισας για 8 ώρες/εβδομάδα, σε τοποθέτηση στο 4ο ΔΣ Λάρισας και διάθεση στο 37ο ΔΣ Λάρισας για 1 ώρα/εβδομάδα και στο 1ο ΔΣ Λάρισας για 7 ώρες/εβδομάδα.
 • Τσιόπα Γεωργία, από τοποθέτηση στο 14ο ΔΣ Λάρισας και διάθεση στο 1ο ΔΣ Λάρισας για 7 ώρες/εβδομάδα, σε τοποθέτηση εξολοκλήρου στο 14ο ΔΣ Λάρισας.
 • Μάικος Βασίλειος, από τοποθέτηση στο 1ο ΔΣ Τυρνάβου, σε τοποθέτηση στο 1ο ΔΣ Αμπελώνα και διάθεση στο 1ο ΔΣ Τυρνάβου για 3 ώρες/εβδομάδα.
 • Κεχαγιάς Βασίλειος, από τοποθέτηση στο 1ο ΔΣ Αμπελώνα, σε τοποθέτηση στο 1ο ΔΣ Τυρνάβου.
 • Τσιούρβας Χριστόδουλος, παραμένει μόνο στο ΔΣ Γόννων και αφαιρείται η διάθεσή του στο ΔΣ Μακρυχωρίου.
 • Μάγειρας Ευάγγελος, από τοποθέτηση στο ΔΣ Λυκουδίου και διάθεση στο ΔΣ Καλλιθέας για 3 ώρες/εβδομάδα και στο ΔΣ Σαρανταπόρου για 4 ώρες/εβδομάδα, σε τοποθέτηση στο ΔΣ Λυκουδίου και διάθεση στο ΔΣ Καλλιθέας για 5 ώρες/εβδομάδα και στο ΔΣ Σαρανταπόρου για 4 ώρες/εβδομάδα.
 • Αράπης Ηλίας, από τοποθέτηση στο ΔΣ Ανάβρας και διάθεση στο ΔΣ Δήμητρας για 8 ώρες/εβδομάδα και στο 2ο ΔΣ Αγιάς για 3 ώρες/εβδομάδα, σε τοποθέτηση στο ΔΣ Ανάβρας και διάθεση στο ΔΣ Δήμητρας για 8 ώρες/εβδομάδα και στο 2ο ΔΣ Αγιάς για 4 ώρες/εβδομάδα.

 ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

 •      Μοσχογιάννη Ελευθερία, από τοποθέτηση στο 10ο ΔΣ Λάρισας και διάθεση στο 12ο ΔΣ Λάρισας για 4 ώρες/εβδομάδα, στο 39ο ΔΣ Λάρισας για 4 ώρες/εβδομάδα, στο 5ο ΔΣ Λάρισας για 2 ώρες/εβδομάδα και στο 43ο ΔΣ Λάρισας για 2 ώρες/εβδομάδα, σε τοποθέτηση στο 10ο ΔΣ Λάρισας και διάθεση στο 39ο ΔΣ Λάρισας για 8 ώρες/εβδομάδα, στο 5ο ΔΣ Λάρισας για 2 ώρες/εβδομάδα και στο 43ο ΔΣ Λάρισας για 2 ώρες/εβδομάδα.
 •      Παναγιώτου Φανή, από τοποθέτηση στο 5ο ΔΣ Λάρισας και διάθεση στο 36ο ΔΣ Λάρισας για 2 ώρες/εβδομάδα, στο 6ο ΔΣ Λάρισας για 4 ώρες/εβδομάδα, στο 29ο ΔΣ Λάρισας για 4 ώρες/εβδομάδα και στο 10ο ΔΣ Λάρισας για 4 ώρες/εβδομάδα, σε τοποθέτηση στο 5ο ΔΣ Λάρισας και διάθεση στο 36ο ΔΣ Λάρισας για 2 ώρες/εβδομάδα, στο 6ο ΔΣ Λάρισας για 4 ώρες/εβδομάδα, στο 29ο ΔΣ Λάρισας για 4 ώρες/εβδομάδα και στο 12ο ΔΣ Λάρισας για 4 ώρες/εβδομάδα.
 •    Φρύδα Χριστίνα, από τοποθέτηση στο 16ο ΔΣ Λάρισας και διάθεση στο 13ο ΔΣ Λάρισας για 4 ώρες/εβδομάδα, στο 22ο ΔΣ Λάρισας για 4 ώρες/εβδομάδα, στο 26ο ΔΣ Λάρισας για 4 ώρες/εβδομάδα και στο 18ο ΔΣ Λάρισας για 2 ώρες/εβδομάδα, σε τοποθέτηση στο 16ο ΔΣ Λάρισας και διάθεση στο 13ο ΔΣ Λάρισας για 4 ώρες/εβδομάδα, στο 22ο ΔΣ Λάρισας για 4 ώρες/εβδομάδα, στο 26ο ΔΣ Λάρισας για 4 ώρες/εβδομάδα, στο 18ο ΔΣ Λάρισας για 2 ώρες/εβδομάδα και στο 32ο ΔΣ Λάρισας για 2 ώρες/εβδομάδα.
 •      Παπαβασιλείου Δόμνα, από τοποθέτηση στο 9ο ΔΣ Λάρισας και διάθεση στο 25ο ΔΣ Λάρισας για 4 ώρες/εβδομάδα, στο 26ο ΔΣ Λάρισας για 4 ώρες/εβδομάδα και στο 42ο ΔΣ Λάρισας για 4 ώρες/εβδομάδα, σε τοποθέτηση στο 25ο ΔΣ Λάρισας και διάθεση στο 44ο ΔΣ Λάρισας για 4 ώρες/εβδομάδα, στο 13ο ΔΣ Λάρισας για 2 ώρες/εβδομάδα και στο 23ο ΔΣ Λάρισας για 6 ώρες/εβδομάδα.
 •      Φωτιάδου Δόμνα, από τοποθέτηση στο 21ο ΔΣ Λάρισας και διάθεση στο 13ο ΔΣ Λάρισας για 2 ώρες/εβδομάδα, στο 25ο ΔΣ Λάρισας για 4 ώρες/εβδομάδα, στο 44ο ΔΣ Λάρισας για 4 ώρες/εβδομάδα και στο 9ο ΔΣ Λάρισας για 4 ώρες/εβδομάδα, σε τοποθέτηση στο 9ο ΔΣ Λάρισας και διάθεση στο 26ο ΔΣ Λάρισας για 4 ώρες/εβδομάδα, στο 42ο ΔΣ Λάρισας για 4 ώρες/εβδομάδα και στο 21ο ΔΣ Λάρισας για 4 ώρες/εβδομάδα.
 •      Τρούλου Αγλαΐα, στην τοποθέτησή της προστίθενται 2 ώρες/εβδομάδα στο 1ο ΔΣ Λάρισας και παραμένει η διάθεσή της στο 2ο ΔΣ Λάρισας για 4 ώρες/εβδομάδα, στο 7ο ΔΣ Λάρισας για 4 ώρες/εβδομάδα, στο 30ο ΔΣ Λάρισας για 2 ώρες/εβδομάδα και στο 3ο ΔΣ Λάρισας για 2 ώρες/εβδομάδα.
 •      Σωτηριάδης Στυλιανός, από τοποθέτηση στο 3ο ΔΣ Λάρισας και διάθεση στο 1ο ΔΣ Λάρισας για 2 ώρες/εβδομάδα, στο 17ο ΔΣ Λάρισας για 4 ώρες/εβδομάδα, στο 19ο ΔΣ Λάρισας για 2 ώρες/εβδομάδα, στο 32ο ΔΣ Λάρισας για 2 ώρες/εβδομάδα και στο 4ο ΔΣ Λάρισας για 4 ώρες/εβδομάδα, σε τοποθέτηση στο 19ο ΔΣ Λάρισας και διάθεση στο 17ο ΔΣ Λάρισας για 4 ώρες/εβδομάδα, στο 3ο ΔΣ Λάρισας για 4 ώρες/εβδομάδα και στο 4ο ΔΣ Λάρισας για 4 ώρες/εβδομάδα.
 •      Μπλάντα Γεωργία (διάθεση από ΠΥΣΔΕ), διατίθεται στο ΔΣ Καλλιθέας για 4 ώρες/εβδομάδα.

ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ

 • Παπαδημητρίου Μαρία, από τοποθέτηση στο 9ο ΔΣ Λάρισας και διάθεση στο 6ο ΔΣ Λάρισας για 3 ώρες/εβδομάδα και στο 44ο ΔΣ Λάρισας για 3 ώρες/εβδομάδα, σε τοποθέτηση στο 9ο ΔΣ Λάρισας και διάθεση στο 44ο ΔΣ Λάρισας 9 ώρες/εβδομάδα.
 • Αλαγιάννη Δήμητρα, από τοποθέτηση στο 2ο ΔΣ Φαρσάλων και διάθεση στο ΔΣ Ζαππείου για 6 ώρες/ εβδομάδα, σε τοποθέτηση στο 2ο ΔΣ Ελασσόνας και διάθεση στο 3ο ΔΣ Ελασσόνας για 3 ώρες/εβδομάδα.
 • Κωστή Δέσποινα, από τοποθέτηση στο 2ο ΔΣ Ελασσόνας, σε τοποθέτηση στο 2ο ΔΣ Φαρσάλων και διάθεση στο ΔΣ Ζαππείου για 6ώρες/ εβδομάδα.
 • Μιχμίζου Δέσποινα, από τοποθέτηση στο ΔΣ Χάλκης και διάθεση στο ΔΣ Ομορφοχωρίου για 9ώρες/εβδομάδα, σε τοποθέτηση στο ΔΣ Μελισσοχωρίου και διάθεση στο ΔΣ Ομορφοχωρίου για 9 ώρες/εβδομάδα.
 • Μυσιρλής Γεώργιος, από τοποθέτηση στο ΔΣ Αρμενίου και διάθεση στο ΔΣ Μελισσοχωρίου για 12 ώρες/εβδομάδα , σε τοποθέτηση στο ΔΣ Αρμενίου και διάθεση στο ΔΣ Χάλκης για 12 ώρες.
 • Βλάμη Μαριόγκα, απότοποθέτηση στο ΔΣ Ευαγγελισμού και διάθεση στο 3ο ΔΣ Ελασσόνας για 6 ώρες/εβδομάδα, σε τοποθέτηση στο ΔΣ Βλαχογιαννίου και διάθεση στο ΔΣ Ευαγγελισμού για 12 ώρες/εβδομάδα.
 • Ντούμα Παρασκευή, απότοποθέτηση στο ΔΣ Βλαχογιαννίου και διάθεση στο 1ο ΔΣ Τσαριτσάνης για 6 ώρες/εβδομάδα, σε τοποθέτηση στο ΔΣ Βερδικούσσας και διάθεση στο 1ο ΔΣ Τσαριτσάνης για 12 ώρες/εβδομάδα.
 •    Γκουτζιού Ευριδίκη (διάθεση από ΠΥΣΔΕ), διατίθεται στο ΔΣ Λιβαδίου για 12 ώρες/εβδομάδα.
 •    Δουκάκης Αντώνιος (διάθεση από ΠΥΣΔΕ), διατίθεται στο 5ο ΔΣ Τυρνάβου για 3 ώρες/εβδομάδα.
 •    Βλάχου Χριστίνα (διάθεση από ΠΥΣΔΕ), διατίθεται στο ΔΣ Δήμητρας για 8 ώρες/εβδομάδα.
 •      Σδρένια Μαρία (διάθεση από ΠΥΣΔΕ), διατίθεται στο 3ο ΔΣ Ελασσόνας για 7 ώρες/εβδομάδα.

ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ

 • Αναστασιάδου Χαρίκλεια, από τοποθέτηση στο 1ο ΔΣ Αμπελώνα και διάθεση στο 3ο ΔΣ Αμπελώνα για 2 ώρες/εβδομάδα ,στο ΔΣ Φαλάνης για 4 ώρες/εβδομάδα, στο 14ο ΔΣ Λάρισας για 2 ώρες/ εβδομάδα και στο 31ο ΔΣ Λάρισας για 4 ώρες/ εβδομάδα, σε τοποθέτηση στο ΔΣ Φαλάνης και διάθεση στο 14ο ΔΣ Λάρισας για 2 ώρες/ εβδομάδα, στο 3ο ΔΣ Γιάννουλης 4 ώρες/ εβδομάδα, στο 9ο για 4 ώρες/ εβδομάδα και στο 4ο ΔΣ Λάρισας για 2 ώρες/ εβδομάδα.

 

 • Βαρδακούλη Αθανασία, από τοποθέτηση στο 3ο ΔΣ Ελασσόνας και διάθεση στο 3ο ΔΣ Τυρνάβου για 6 ώρες/ εβδομάδα, στο 1ο ΔΣ Τυρνάβου για 2 ώρες/ εβδομάδα, στο 1ο ΔΣ Ελασσόνας για 4 ώρες/ εβδομάδα και στο ΔΣ Κρανέας για 2 ώρες/ εβδομάδα, σε τοποθέτηση στο ΔΣ Πυργετού και διάθεση στο ΔΣ Γόννων για 4 ώρες/ εβδομάδα, στο ΔΣ Μακρυχωρίου για 4 ώρες/ εβδομάδα και στο 1ο ΔΣ Αγιάς για 4 ώρες/ εβδομάδα.

 

 • Κουτσιανοπούλου Γεωργία, από τοποθέτηση στο 2ο ΔΣ Αμπελώνα και διάθεση στο 3ο ΔΣ Γιάννουλης για 4 ώρες/ εβδομάδα, στο 33ο ΔΣ Λάρισας για 4 ώρες/εβδομάδα και στο 9ο ΔΣ Λάρισας για 4 ώρες/ εβδομάδα, σε τοποθέτηση στο 33ο ΔΣ Λάρισας και διάθεση στο 31ο ΔΣ Λάρισας για 4 ώρες/ εβδομάδα, στο 19ο ΔΣ Λάρισας για 4 ώρες/ εβδομάδα και στο 24ο ΔΣ Λάρισας για 4 ώρες/ εβδομάδα.

 

 • Μήλιου Λουίζα, από τοποθέτηση στο 1ο ΔΣ Αγιάς και διάθεση στο 6ο ΔΣ Λάρισας για 2 ώρες/ εβδομάδα, στο 2ο ΔΣ Πλατυκάμπου για 4 ώρες/ εβδομάδα και στο ΔΣ Χάλκης για 4 ώρες, σε τοποθέτηση στο ΔΣ Στομίου και διάθεση στο 1ο ΔΣ Ελασσόνας για 4 ώρες/ εβδομάδα και στο 2ο ΔΣ Ελασσόνας για 2 ώρες/ εβδομάδα.

 

 • Νάρη Χρυσούλα, από τοποθέτηση στο ΔΣ Νίκαιας και διάθεση στο 19ο ΔΣ Λάρισας για 4 ώρες/ εβδομάδα και στο 24ο ΔΣ Λάρισας για 4 ώρες/ εβδομάδα, σε τοποθέτηση στο ΔΣ Χάλκης και διάθεση στο 1Ο ΔΣ Πλατυκάμπου για 2 ώρες/ εβδομάδα, στο 2ο ΔΣ Πλατυκάμπου για 4 ώρες/ εβδομάδα και στο ΔΣ Νίκαιας για 8 ώρες/ εβδομάδα.

 

 • Οικονόμου Καλλιόπη, από τοποθέτηση 18ο ΔΣ Λάρισας και διάθεση στο 12ο για 2 ώρες/ εβδομάδα, στο 13ο ΔΣ Λάρισας για 2 ώρες/ εβδομάδα, στο 29ο ΔΣ Λάρισας για 2 ώρες/ εβδομάδα και στο 4ο ΔΣ Λάρισας για 2 ώρες, σε τοποθέτηση στο 18ο ΔΣ Λάρισας και διάθεση στο 12ο ΔΣ Λάρισας για 2 ώρες/ εβδομάδα, στο 13ο ΔΣ Λάρισας για 2 ώρες/ εβδομάδα, στο 29ο ΔΣ Λάρισας για 2 ώρες/ εβδομάδα και στο 4ο ΔΣ Λάρισας για 2 ώρες.

 

 • Πανάγου Κυριακή, από τοποθέτηση στο ΔΣ Δαμασίου και διάθεση στο ΔΣ Συκουρίου για 4 ώρες/ εβδομάδα, στο 1ο ΔΣ Αμπελώνα για 2 ώρες/ εβδομάδα, στο 5ο ΔΣ Τυρνάβου για 4 ώρες/ εβδομάδα και στο ΔΣ Αργυροπουλίου για 4 ώρες/ εβδομάδα, σε τοποθέτηση στο 3ο ΔΣ Τυρνάβου και διάθεση στο 1ο ΔΣ Τυρνάβου για 2 ώρες/ εβδομάδα, στο 5ο ΔΣ Τυρνάβου για 4 ώρες/ εβδομάδα και στο ΔΣ Συκουρίου για 4 ώρες/ εβδομάδα.

 

 • Σαρλικιώτου Αθανασία, από τοποθέτηση στο 1ο ΔΣ Γιάννουλης και διάθεση στο 9ο ΔΣ Λάρισας για 4 ώρες/ εβδομάδα, στο 25ο ΔΣ Λάρισας για 4 ώρες/ εβδομάδα και στο 5ο ΔΣ Λάρισας για 4 ώρες/ εβδομάδα, σε τοποθέτηση στο 1ο ΔΣ Αμπελώνα και διάθεση στο 2ο ΔΣ Αμπελώνα για 4 ώρες/ εβδομάδα και στο 3ο ΔΣ Αμπελώνα για 2 ώρες/ εβδομάδα.

 

 • Τσελά Βασιλική, από τοποθέτηση στο ΔΣ Πυργετού και διάθεση στο ΔΣ Στομίου για 4 ώρες/ εβδομάδα, στο ΔΣ Γόννων για 4 ώρες/ εβδομάδα και στο ΔΣ Μακρυχωρίου για 4 ώρες/ εβδομάδα, σε τοποθέτηση στο ΔΣ Λιβαδίου και διάθεση στο 3ο ΔΣ Ελασσόνας για 4 ώρες/ εβδομάδα και στο ΔΣ Κρανέας για 2 ώρες/ εβδομάδα.

 

 • Φιλίππου Αγγελική, από τοποθέτηση στο 2ο ΔΣ Ελασσόνας και διάθεση στο ΔΣ Τσαριτσάνης για 4 ώρες/ εβδομάδα, στο 3ο ΔΣ Ελασσόνας για 4 ώρες/ εβδομάδα και στο ΔΣ Λιβαδίου για 4 ώρες/ εβδομάδα, σε τοποθέτηση στο 2ο ΔΣ Ελασσόνας και διάθεση στο ΔΣ Τσαριτσάνης για 4 ώρες/ εβδομάδα, στο ΔΣ Δαμασίου για 4 ώρες/ εβδομάδα και στο ΔΣ Αργυροπουλίου για 4 ώρες/ εβδομάδα.
 • Καραχαλίδου Παναγιώτα (διάθεση από ΠΥΣΔΕ), διατίθεται στο ΔΣ Βερδικούσσας για 4 ώρες/εβδομάδα.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές-ντριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους εκπ/κούς των σχολείων τους προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία στις νέες τους θέσεις-σχολεία τοποθέτησης (όπου αυτά αλλάζουν), την Πέμπτη 18-9-2014.