Θεσσαλία » Εναντίον της Μελέτης του ΠΕΠ Θεσσαλίας ο «Δρόμος Ανατροπής»

Εναντίον της Μελέτης του ΠΕΠ Θεσσαλίας ο «Δρόμος Ανατροπής»

Εναντίον της Μελέτης του ΠΕΠ Θεσσαλίας ο «Δρόμος Ανατροπής»

Τη διαφωνία επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 ως λογική απόρροια της απόρριψης, εκ μέρους του «Δρόμου Ανατροπής», του στρατηγικού σχεδίου της Περιφέρειας, εξέφρασε η επικεφαλής της παράταξης Ηρώ Διώτη, μιλώντας χθες στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.

Όπως τόνισε, «η ΣΜΠΕ βασίζεται στο στρατηγικό σχεδιασμό που έχει το νέο ΠΕΠ, οπότε και οι ισχυρισμοί τους οποίους παραθέτει, εδράζονται στις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές που απορρέουν από τη Συνθήκη της Λισσαβόνας.

Πέραν τούτου, η Μελέτη αγνοεί την περιβαλλοντική-οικολογική διάσταση της κρίσης, η οποία συσσωρεύτηκε επί δεκαετίες λόγω ακριβώς του μοντέλου ανάπτυξης που εφαρμόστηκε από το δόγμα του νεοφιλευθερισμού.

Επιπροσθέτως συνεχίζει να δίνει έμφαση στη λογική των έργων – τσιμέντου και εργολάβων με αποτελέσματα που πλέον γίνονται ορατά (οδική ασφάλεια, διόδια, Παναγιώτικο, ΧΥΤΑ, αέρια ρύπανση σε Λάρισα-Βόλο, ηχορύπανση, υδάτινο δυναμικό, προσβασιμότητα σε Πήλιο, Σποράδες, Άγραφα κλπ) – με το 60% να πηγαίνει σε “σκληρές” δράσεις και όχι σε αναδιάρθρωση της λειτουργίας της παραγωγής, αλλά και συνολικότερα του δημοσίου. Άρα το ίδιο το ΠΕΠ δεσμεύεται από συγκεκριμένους στόχους που δεν απαντάνε στα πραγματικά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από το μνημόνιο και την κρίση».

Αναφερόμενη στους επιμέρους άξονες του Προγράμματος, υποστήριξε ότι αυτοί «αποδομούνται από το ίδιο το ελληνικό περιβάλλον, καθώς η κεντρική εξουσία ψηφίζει νόμους που αποτελούν τροχοπέδη για πολλές από τις δράσεις που προτείνονται -βελτίωση εκπαιδευτικού συστήματος & σύνδεση με παραγωγή, υποδομές σε σιδηροδρομικά δίκτυα ή λιμάνια που βαίνουν προς ιδιωτικοποίηση-. Η χρηματοδότηση τέτοιων έργων, απαραίτητων για την Περιφέρεια, από ευρωπαϊκό κονδύλι και με ελληνική συμμετοχή, θα πρέπει να γίνει με παράλληλη διασφάλιση και υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα τους, με την ενεργό υποστήριξη και των πολιτών προς αυτή την κατεύθυνση».

Η Η. Διώτη άσκησε κριτική στη διαδικασία της διαβούλευσης που είχε προηγηθεί, υποστηρίζοντας ότι «δεν ενεπλάκη σε αυτή το πιο παραγωγικό και ενεργό κομμάτι της θεσσαλικής κοινωνίας, ούτε βεβαίως οι ίδιοι οι χρήστες τυχόν έργων που θα υποστηριχτούν από τις προβλεπόμενες δράσεις (πχ. αρδευτικών ή εγγειοβελτιωτικών). Άρα οι ιεραρχήσεις είναι προβληματικές και δεν “πατάνε” πάνω στις πραγματικές ανάγκες».

Αναφερόμενη στα έργα μείωσης του ενεργειακού κόστους, τόνισε ότι «είναι σημαντικό να δούμε ποια σχήματα θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν για τέτοιες δράσεις και κατά προτεραιότητα (συνεταιρισμοί, συνεργατικά σχήματα αγροτών, με δημοτική συμμετοχή), ενώ και στον άξονα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αντιμετώπιση της ανεργίας, θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε δομές κοινωνικής οικονομίας».

Συμπερασματικά, η επικεφαλής του «Δρόμου Ανατροπής» υποστήριξε ότι «τα περισσότερα νομοθετήματα που αναφέρονται στη ΣΜΠΕ, ειδικά τα περιβαλλοντικά/χωροτακτικά, έχουν αλλάξει πρόσφατα επί το χείρον, με αποτέλεσμα τα όσα αναφέρει η Μελέτη για την περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση της περιοχής μας, δεν μπορούν να είναι τα προσδοκώμενα».

«Συνολικά, από τη στιγμή που το στρατηγικό σχέδιο της Περιφέρειας δεν μας βρίσκει σύμφωνους, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε και με τη συνοδευτική μελέτη» κατέληξε.