Δήμοι Νομού » Δήμος Λάρισας » Εκδήλωση για την Κοινωνία των Πολιτών στη Λάρισα

Εκδήλωση για την Κοινωνία των Πολιτών στη Λάρισα

Εκδήλωση για την Κοινωνία των Πολιτών στη Λάρισα

Η πραγματοποίηση ενημερωτικής εκδήλωσης για την Κοινωνία των Πολιτών έχει προγραμματιστεί στη Λάρισα για τις 24/9/2014.

Αναλυτικά, σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα παρακάτω:

«Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, έχει θέσει ως στρατηγικό του στόχο την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών στη χώρα μας. Προς την κατεύθυνση αυτή, το Ίδρυμα έχει αναλάβει συγκεκριμένες θεσμικές πρωτοβουλίες και ενημερωτική εκστρατεία για την ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινής γνώμης σχετικά με την Κοινωνία των Πολιτών και τη σημασία της για τη συντήρηση του κοινωνικού ιστού και την εμβάθυνση της Δημοκρατίας.

Παράλληλα έχει αναδειχθεί Φορέας Υλοποίησης του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο επιχορηγεί και ενδυναμώνει ελληνικές ΜΚΟ βάσει συγκεκριμένων προτάσεων και δράσεων.

Το πρόγραμμα αυτό, ύψους 7,34 εκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), και συγκεκριμένα τις χώρες της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Απρίλιο του 2016.

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2014 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για την ενημέρωση των ΜΚΟ για τις δύο ανοιχτές προσκλήσεις ενδιαφέροντος του προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες» που αφορούν στην «Προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» και στην «Ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη των ικανοτήτων των ΜΚΟ και προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών».

Με την ευκαιρία της εκδήλωσης θα παρουσιάσουμε και τις υπόλοιπες δράσεις του Ιδρύματος για την ενίσχυση της Κοινωνίας των Πολιτών.

Η εκδήλωση διοργανώνεται στην Κλινική Κατσίγρα, με την ευγενική συνεργασία της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Εκ μέρους του Ιδρύματος, ο Πρόεδρος κ. Δ. Βλαστός θα αναπτύξει τη στρατηγική του Ιδρύματος για την Κοινωνία των Πολιτών, ενώ οι διαχειριστές προγραμμάτων επιχορήγησης θα ενημερώσουν τους ΜΚΟ της περιοχής για τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση επιχορήγησης, στο πλαίσιο του εν λόγω Προγράμματος».