Λάρισα » Μονάδα μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων
ΣΤΟΧΟΣ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ

Μονάδα μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων

Μονάδα μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων

Η πρόταση για ανάπτυξη μιας μονάδας μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων ήταν το αντικείμενο συζήτησης μεταξύ του κ. Γ. Βασιλόπουλο, Διευθυντή της Πανεπιστημιακής Αιματολογικής Κλινικής και του Διοικητή της 5ης ΥΠΕ κ. Λάζαρο Μακρή.

Η παραπάνω πρόταση, γνώστης της οποίας είναι και ο Διοικητής του ΠΓΝΛ-ΓΝΛ κ. Αθανάσιος Μητσιός, αποτελεί τον επόμενο στόχο στο πλάνο ανάπτυξης της Πανεπιστημιακής Αιματολογικής Κλινικής του ΠΓΝ Λάρισας.

Συγκριτικό πλεονέκτημα και αφορμή για την σύλληψη της ιδέας αυτής είναι ότιτο Ιατρικό προσωπικό της Αιματολογικής Κλινικής, έχει την τεχνογνωσία της μεταμόσχευσης ενώ οι προς ανάπτυξη χώροι είναι διαθέσιμοι και κατάλληλοι με μικρές τεχνικές παρεμβάσεις. Επιπλέον, η Κλινική διαθέτει ένα άριστο νοσηλευτικό προσωπικό που μπορεί να διαχειριστεί και τη σχετικά αυξημένη φροντίδα που απαιτεί η νοσηλεία των ασθενών αυτών. ‘’Είναι λοιπόν προφανές ότι με την παρούσα υποδομή σε ανθρώπινο δυναμικό και κτιριακές εγκαταστάσεις, είναι εφικτό το όραμα της ανάπτυξης μίας τέτοιας μονάδας’’ επισημαίνει ο Αν. Καθηγητής και Διευθυντής της Παν. Αιματολογικής Κλινικής του ΠΓΝ Λάρισας κ. Γ. Βασιλόπουλος.

Ωστόσο σε τεχνικό επίπεδο, μία Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων (ΜΑΚ) χρειάζεται την υλική υποδομή διαχείρισης των κυττάρων. Συγκεκριμένα, χρειάζεται η συσκευή συλλογής των κυττάρων, η συσκευή βαθμιαίας κατάψυξης, και οι συσκευές ελέγχου της ποιότητας του μοσχεύματος. Σε κλινικό επίπεδο, η διαδικασία επιτελείται σε δωμάτια ελεγχόμενης πρόσβασης με κανόνες αντισηψίας και η νοσηλεία των μεταμοσχευμένων ασθενών σε αυτά, διαρκεί 10-14 ημέρες.

Στο σημείο αυτό ο κ. Βασιλόπουλος τόνισε την ανάγκη οικονομικής στήριξης του εξοπλισμού μέσα από το νέο ΕΣΠΑ, με τον Διοικητή της 5ης ΥΠΕ κ. Λάζαρο Μακρή να του απαντάει ότι: ’’Προτάσεις που προσβλέπουν στην περαιτέρω ανάπτυξη των Νοσοκομείων είναι ευπρόσδεκτες, και θα τύχουν της καθολικής υποστήριξης μας. Ωστόσο η υλοποίηση τους προϋποθέτουν τήρηση των αυστηρών Κανονισμών των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων και κυρίως τεκμηρίωσης της σκοπιμότητας του έργου. Συνεπώς πρόκειται για μια από τις σημαντικές πρώτες υποστατές προτάσεις ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου και φαίνεται πλέον καθαρά ότι περνάμε σε μία νέα φάση. Από την φάση της προσπάθειας διατήρησης δομών, στη φάση για περαιτέρω ανάπτυξη των δομών μας. Αυτό είναι όχι απλά παρήγορο αλλά αισιόδοξο.’’

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΤΑΣΗ

Πιο αναλυτικά η πρόταση διατυπώνεται ως εξής: Το ΠΓΝΛ, διαθέτει τη μοναδική Αιματολογική Κλινική στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και αντιμετωπίζει όλα τα Αιματολογικά περιστατικά που ανακύπτουν. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα λεμφώματα, οι λευχαιμίες, τα μυελώματα και σπάνιες μορφές αναιμιών που θέλουν ειδικούς χειρισμούς. Κάθε χρόνο, περίπου 300 συνάνθρωποι, σχεδόν ένα περιστατικό ημερησίως, διαγιγνώσκονται με κάποιο αιματολογικό νόσημα που απαιτεί μακρόχρονες θεραπείες. Η Πανεπιστημιακή Αιματολογική Κλινική βρίσκεται σε συνεχή εφημερία και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των περιστατικών και διαθέτει ένα άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό για τη διαχείριση των ασθενών. Παράλληλα, έχει αναπτύξει στενή συνεργασία και διατηρεί ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με τους συναδέλφους των περιφερειακών νοσοκομείων με γνώμονα την έγκαιρη διάγνωση, διακομιδή και αντιμετώπιση των ασθενών. Όμως, η θεραπεία των αιματολογικών νοσημάτων απαιτεί συχνά θεραπευτικούς χειρισμούς που δεν πραγματοποιούνται στο Νοσοκομείο μας.

Συγκεκριμένα, σε πολλά αιματολογικά νοσήματα είναι απαραίτητη η μεταμόσχευση μυελού των οστών (ή αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, ΑΑΚ). Η διαδικασία της μεταμόσχευσης συνίσταται στην αλλαγή του αιμοποιητικού συστήματος του ασθενούς με αυτό του δότη. Για να γίνει αυτό, πρέπει να συλλέγουν τα ΑΑΚ από το δότη και να μεταφερθούν στον ασθενή. Η όλη διαδικασία είναι παρόμοια με μία μετάγγιση αίματος, μόνο που στη φιάλη της μετάγγισης, υπάρχουν κύτταρα που μπορούν να δώσουν φυσιολογικό αίμα και προοπτική ζωής σε ασθενείς με ανίατα νοσήματα. Η ανάπτυξη μίας μονάδας μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων (ΜΑΚ) αποτελεί τον επόμενο στόχο στο πλάνο ανάπτυξης της Αιματολογικής Κλινικής του ΠΓΝ Λάρισας. Είναι το έλλειμμα των τεχνικών υποδομών που στερούν από την εκτενή υγειονομική περιφέρεια της Θεσσαλίας τη δυνατότητα της παροχής μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων.

Ο κ. Βασιλόπουλος εξήγησε παρακάτω ότι ‘’Για το λόγο αυτό, πολλοί από τους πάσχοντες συνανθρώπους μας, υποχρεώνονται σε “ιατρική μετανάστευση”. Μπαίνουν σε λίστες αναμονής στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, χάνοντας πολύτιμο χρόνο και συχνά την ανεκτίμητη ζωή τους. Και αν το τίμημα δεν φτάσει να είναι τόσο μεγάλο, είναι μεγάλη η ψυχική και η οικονομική ταλαιπωρία ασθενών και οικογενειών που υποχρεώνονται να μετακινούνται και να διαβιούν σε άλλες πόλεις. Πιστεύουμε πως με γνώμονα τη βελτίωση των παροχών υγείας, η πολιτική ηγεσία της 5ης ΥΠΕ, θα σταθεί αρωγός στο αίτημα μας για την ανάπτυξη της μονάδας μεταμόσχευσης. Η Αιματολογική Κλινική, με αίσθημα ευθύνης προς τον πολίτη, θα υπερβεί εαυτόν στην αποτελεσματική διαχείριση της επένδυσης, της οποίας το ηθικό αντίκρισμα είναι ανεκτίμητο.

Τέλος, πρέπει να επισημάνουμε, ότι μία τέτοια μονάδα διαχείρισης αιμοποιητικών κυττάρων, έχει μία ανεξάρτητη, πέραν της αιματολογίας, δυναμική, στην ανάπτυξη και εφαρμογή νέων κυτταρικών θεραπειών που αποτελούν προς το παρόν αντικείμενο έρευνας και ανάπτυξης’’.

Άλλωστε ο Διευθυντής της Αιματολογικής Κλινικής Γ. Βασιλόπουλος, τυγχάνει και Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής, και έχει πλήρη γνώση των δυνατοτήτων του αντικειμένου. Οι κυτταρικές θεραπείες με τροποποιημένα κύτταρα θα βρουν σύντομα εφαρμογές στη θεραπεία λοιμώξεων, σε νεοπλάσματα και σε αναγεννητική Ιατρική. Είναι αναμενόμενο πως η ανάπτυξη της σχετικής τεχνογνωσίας, θα έχει πολλαπλά οφέλη τόσο στους ασθενείς όσο και στους επιστήμονες της ευρύτερης περιοχής.

Όσο για την ψυχική δύναμη που προϋποθέτει η ανάπτυξη μιας μονάδας μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων, ο κ. Βασιλόπουλος με αυτοπεποίθηση και αυτογνωσία δηλώνει ότι η Πανεπιστημιακή Αιματολογική Κλινική του ΠΓΝ Λάρισας διαθέτει άπειρα αποθέματα ψυχής, προκείμενου να υπηρετήσει κατά τον καλύτερο τρόπο τους ασθενείς της ευρύτερης περιοχής.