Εκπαίδευση » Κατάρτιση & Διά βίου μάθηση » Ενημέρωση για εκπαιδευτικά προγράμματα

Ενημέρωση για εκπαιδευτικά προγράμματα

Ενημέρωση για εκπαιδευτικά προγράμματα

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο στο πλαίσιο των δράσεων προσέλκυσης εκπαιδευομένων του Υποέργο 4 «Υλοποίηση Εκπαιδευτικών προγραμμάτων» της πράξης «Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης από τους κοινωνικούς εταίρους για την ανάπτυξη οριζόντιων και κοινωνικών δεξιοτήτων» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» με συμπράττοντες φορείς το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, το ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, την ΕΣΕΕ και το Κοινωνικό Πολύκεντρο-ΑΔΕΔΥ   υλοποιεί ενημερωτική εκδήλωση για την περιφέρεια της Θεσσαλίας στη Λάρισα την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014 από τις 19:00 έως τις 21:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου «ΔΙΟΝΥΣΟΣ».

Στόχος της ενημερωτικής αυτής εκδήλωσης είναι, αφενός, η ενημέρωση για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της νέας αυτής πράξης, αφετέρου, να ανιχνευτούν ενδιαφέροντα νέων θεματικών ενοτήτων για επόμενες πράξεις.

Καλούνται τα Δ.Σ. των Πρωτοβάθμιων Σωματείων του Ν. Λάρισας για ενημέρωση.