Εκπαίδευση » Σχολεία » Εγγραφές στο 1ο ΣΔΕ Λάρισας

Εγγραφές στο 1ο ΣΔΕ Λάρισας

Εγγραφές στο 1ο ΣΔΕ Λάρισας

Εγγραφές στο 1ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Λάρισας για τη νέα σχολική χρονιά

Όσοι είστε ενήλικες πάνω από 18 ετών και δεν έχετε Απολυτήριο Γυμνασίου σας δίνεται τώρα μια δεύτερη ευκαιρία να το αποκτήσετε κάνοντας την εγγραφή σας στο 1ο ΣΔΕ Λάρισας.

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ένας καινοτόμος θεσμός εκπαίδευσης για ενήλικες άνω των 18 ετών, που έχουν τελειώσει το Δημοτικό και μετά τη φοίτησή τους θα λάβουν τίτλο ισότιμο προς το απολυτήριο του Γυμνασίου.

Μετά από δύο σχολικά έτη εκπαίδευσης στο Σ.Δ.Ε. οι απόφοιτοι έχουν αποκτήσει γνώσεις και ικανότητες που όχι μόνο τους εξελίσσουν ως πολίτες αλλά και αυξάνουν τις πιθανότητές τους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Ένα μεγάλο ποσοστό των αποφοίτων των ΣΔΕ συνεχίζει στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ, Γενικό Λύκειο) και μερικοί έχουν προχωρήσει στο Πανεπιστήμιο.

Η εμπειρία τους από τη συνέχιση των σπουδών τους στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα καθώς και οι επιδόσεις τους μαρτυρούν ότι αυτό που κέρδισαν στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ότι έχουν μάθει πώς να μαθαίνουν.

Το 1ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Λάρισας θα λειτουργήσει για 12η σχολική χρονιά στην πόλη μας και όσοι ενδιαφέρονται να φοιτήσουν μπορούν να απευθύνονται για εγγραφές καθημερινά τις απογευματινές ώρες 5.00 μέχρι 8.00 μ.μ. στο διδακτήριο του 5ου Λυκείου Λάρισας (Ιουστινιανού και Κομνηνών), όπου στεγάζεται το σχολείο. Το τηλέφωνο του σχολείου είναι: 2410 670950.

Για την εγγραφή χρειάζεται απολυτήριο δημοτικού σχολείου και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά θα διαρκέσουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2014.