Εκπαίδευση » Σχολεία » Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στη Λάρισα
ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στη Λάρισα

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στη Λάρισα

Με απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας αποσπούνται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Λάρισα:

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών 2014-2015