Θεσσαλία » Συντήρηση σηράγγων στην Καρδίτσα

Συντήρηση σηράγγων στην Καρδίτσα

Συντήρηση σηράγγων στην Καρδίτσα

Στη συντήρηση και επισκευή σηράγγων της Π.Ε. Καρδίτσας προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός υπέγραψε με τον ανάδοχο τη σύμβαση του έργου «Συντήρηση-Αποκατάσταση Π.Ε. Καρδίτσας», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Κώστας Αγοραστός: «Μέλημα της αιρετής Περιφέρειας είναι η ασφάλεια των μεταφορών, πολιτών και εμπορευμάτων, η μείωση της επικινδυνότητας, αλλά και των επιπτώσεων τόσο στην οικονομική όσο και στην κοινωνική ζωή του τόπου. Η ασφάλεια των σηράγγων στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι ένα σοβαρό ζήτημα για το οποίο έχουν γίνει παρεμβάσεις προς το αρμόδιο Υπουργείο για την καταβολή των αντίστοιχων πόρων. Εφόσον όμως οι πόροι αυτοί δεν έρχονται, με τις δικές μας δυνάμεις προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να μην υπάρχουν προβλήματα στη λειτουργία τους».

Το αντικείμενο του έργου αφορά την επισκευή των πέντε (5) ήδη διανοιγμένων οδικών σηράγγων της επαρχιακής οδού Καρδίτσας – Άρτας που βρίσκονται στην τοπική κοινότητα Πετρωτού, Δημοτική ενότητα Αργιθέας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, με τη λήψη κατάλληλων μέτρων υποστήριξης και αποστράγγισης. Αυτό κρίνεται απαραίτητο ώστε, να προστατευθούν οι σήραγγες από κατακρημνίσεις, εξασφαλίζοντας έτσι την ασφαλή διέλευση των διερχόμενων οχημάτων και πεζών.

Συγκεκριμένα, σε όλο το μήκος των πέντε σηράγγων, προβλέπεται να γίνουν οι παρακάτω επεμβάσεις:

- Αποκομιδή προϊόντων γεωλογικών καταπτώσεων και απομάκρυνση τους από τις σήραγγες
– Καθαίρεση των παλαιών μέτρων υποστήριξης μεταξύ των υπαρχόντων μεταλλικών πλαισίων και αντικατάστασή τους με νέα, ήτοι εφαρμογή ινοπλισμένου εκτοξευόμενου σκυροδέρματος, τοποθέτηση λαμαρίνας μεταξύ των πλαισίων και σκυρόδεμα πλήρωσης των τμημάτων μεταξύ των πλαισίων
– Εξυγίανση των τμημάτων που έχουν προβλήματα αποκολλήσεων και υποστήριξη τους με νέα κατάλληλα μέτρα υποστήριξης (ινοπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, τοποθέτηση μεταλλικών πλαισίων, τοποθέτηση δομικού πλέγματος, διάτρηση- τοποθέτηση ράβδων αγκύρωσης ή άλλου τύπου αγκυρίων, όπως Swellex και αυτοδιατρούμενων, διάτρηση αποστραγγιστικών οπών και τοποθέτηση διάτρητου σωλήνα PVC εντός αυτών, όπου απαιτείται)
– Πρόσθετη εκσκαφή σηράγγων εάν απαιτηθεί
– Τέλος, αντικατάσταση των ήδη υπαρχόντων μέτρων υποστήριξης που έχουν φθαρεί από την πάροδο του χρόνου και τη δράση του ύδατος.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ017 Κ.Α 2013ΕΠ1700006.

Διαβάστε επίσης