Λάρισα » Στο Ευρωστρατηγείο πρέσβεις 25 χωρών

Στο Ευρωστρατηγείο πρέσβεις 25 χωρών

Στο Ευρωστρατηγείο πρέσβεις 25 χωρών

Το Ελληνικό Στρατηγείο Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΕΕΕ), θα επισκεφθούν την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014 οι Πρέσβεις και οι Ακόλουθοι Άμυνας 25 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και της Γεωργίας στην Αθήνα.  Οι επισκέπτες θα ενημερωθούν από τον Διοικητή της Επιχείρησης Στρατηγό Philippe Ponties, επί των επιχειρησιακών δυνατοτήτων και της τρέχουσας επιχείρησης του ΕΣΕΕΕ στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία