Ελλάδα » «Πειρατικό» σχολικό

«Πειρατικό» σχολικό

«Πειρατικό» σχολικό

Μετέφερε 15 μαθητές σε 12θέσιο λεωφορείο. Ενας 34χρονος οδηγός συνελήφθη στο πλαίσιο των ελέγχων σε σχολικά λεωφορεία της Τροχαίας Κηφισιάς στην περιοχή της Σταμάτας.

Το λεωφορείο, που ανήκε σε ξενοδοχειακή επιχείρηση, χρησιμοποιείτο για μεταφορά μαθητών ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου. Σε βάρος του οδηγού, αλλά και του σχολείου, επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις τροχαίας νομοθεσίας που εντοπίσθηκαν, όπως στέρηση ΚΤΕΟ, υπεράριθμοι επιβάτες, υπέρβαση ορίου ταχύτητας, μη λειτουργία ταχογράφου, μη συμπλήρωση στοιχείων ταχογράφου, μη τήρηση εγγραφών ταχογράφου.

ΕΘΝΟΣ Οn Line