Αγροτικά » Οδηγός φορολογίας για αγρότες

Οδηγός φορολογίας για αγρότες

Οδηγός φορολογίας για αγρότες

Η Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Λάρισας (Ε.Φ.Ε.Ε.Λ.) διοργανώνει επίκαιρο φορολογικό σεμινάριο με θέμα «ΑΓΡΟΤΕΣ-ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΠΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4254/2014″. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στις 20 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Σάββατο στην αίθουσα σεμιναρίων της ΔΕΥΑΛ (Τέρμα Τυχερού). Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κ. Κων/νος Νιφορόπουλος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής <<ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ.>> επιστημονικός συνεργάτης TAXHEAVEN.

Τα θέματα που θα αναπτυχτούν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου είναι:

-Αποφάσεις για θέματα φορολογίας αγροτών, έννοια του Αγρότη-Αγροτικών προϊόντων-Αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

-Ημερολόγιο φορολογικών υποχρεώσεων των Αγροτών κανονικού και ειδικού καθεστώτος έτους 2014.

-Συντελεστές ΦΠΑ προθεσμίες υποβολής

- Απογραφή -προσδιορισμός λογιστικού αποτελέσματος -υπολογισμός φόρου εισοδήματος-αγορές γεωργικών εφοδίων -δαπάνες που εκπίπτουν-έξοδα μισθοδοσίας -εργόσημο -αποσβέσεις παγίων.

Έχει δοθεί από τον σύλλογο κατάσταση ερωτήσεων στο κο Νιφοροπουλο τα οποία θα απαντηθούν στη διάρκεια του σεμιναρίου.