Δήμοι Νομού » Δήμος Τυρνάβου » Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Τυρνάβου

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Τυρνάβου

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Τυρνάβου

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Τυρνάβου και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Τυρνάβου στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Τυρνάβου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα Προγράμματα:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ

Τα προσφερόμενα Προγράμματα, που είναι ΔΩΡΕΑΝ, μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας, ενώ θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Για πληροφορίες και εγγραφές, απευθυνθείτε στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Τυρνάβου,

Σταύρου Καράσσου 1, Ισόγειο Δημαρχείου Τυρνάβου

Τηλ. 2492350161

Δηλώσεις συμμετοχής από 17 – 09 έως 02 – 10, 11.00΄ – 13.00΄καθημερινά εκτός Παρασκευής