Οικονομία » ΔΕΗ: Κυνήγι για τους απλήρωτους λογαριασμούς
ΔΙΝΕΙ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 20.000 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΔΕΗ: Κυνήγι για τους απλήρωτους λογαριασμούς

ΔΕΗ: Κυνήγι για τους απλήρωτους λογαριασμούς

Τις υπηρεσίες εξειδικευμένων δικηγορικών γραφείων ζητά η ΔΕΗ ΔΕΗ -1,92% για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών από λογαριασμούς ηλεκτρικού. Η ΔΕΗ ΔΕΗ -1,92% θα εφαρμόσει δοκιμαστικά τη μέθοδο αυτή, ώστε να αυξήσει τη ρευστότητά της μέσω της είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών που συνολικά ανέρχονται σε περίπου 1,3 δισ. ευρώ για όλες τις κατηγορίες καταναλωτών.

Ειδικότερα, η ΔΕΗ ΔΕΗ -1,92% σκοπεύει να προσλάβει μετά από διαγωνισμό 5-10 νομικά γραφεία που έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην εξωδικαστική και δικαστική διεκδίκηση απαιτήσεων. Στα γραφεία αυτά θα ανατεθεί η διεκπεραίωση 10.000-20.000 υποθέσεων οφειλών μέσης αξίας 10.000 ευρώ ανά υπόθεση. Σε πρώτη φάση η διαδικασία θα καλύψει τους οφειλέτες της Αττικής, ενώ ανάλογα με τα αποτελέσματα δεν αποκλείεται να επεκταθεί και σε άλλες περιφέρειες.

«Μπούσουλας» για τη διεκδίκηση των οφειλομένων θα είναι ο κανονισμός διακανονισμών λογαριασμών ρεύματος που βρίσκεται σε ισχύ και τον οποίο εφαρμόζουν οι υπηρεσίες της επιχείρησης. Ωστόσο και με δεδομένο ότι μεγάλος αριθμός οφειλετών της ΔΕΗ ΔΕΗ -1,92% έχει αλλάξει τόπο κατοικίας, ο εντοπισμός των οφειλετών από τα δικηγορικά γραφεία θα είναι μία από τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν τα νομικά γραφεία.

Ειδικότερα, οι νομικές υπηρεσίες που ζητούνται από τη ΔΕΗ ΔΕΗ -1,92%, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

* Σε πρώτο στάδιο τον εξωδικαστικό διακανονισμό των οφειλών, μέσα στο πλαίσιο που έχει ορίσει η ΔΕΗ ΔΕΗ -1,92%, δηλαδή δόσεις που μπορούν να φτάσουν έως και τις 8 διμηνιαίες, ανάλογα με τη συνέπεια του πελάτη κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο. Αυτός θα γίνεται με απευθείας επικοινωνία του γραφείου με τον πελάτη ή την αποσοτολή επιστολών κ.λπ.

- Επικοινωνία/διαπραγμάτευση με στόχο την εξωδικαστική διευθέτηση (υπαγωγή σε διακανονισμό της οφειλής/ρύθμιση σε δόσεις) και την είσπραξη.

- Σύνταξη και αποστολή/κοινοποίηση απλών επιστολών ειδοποίησης ή/και εξωδίκων προσκλήσεων.

* Σε δεύτερο στάδιο θα προωθείται η δικαστική διεκδίκηση ληξιπρόθεσμων οφειλών, στο πλαίσιο της οποίας το νομικό γραφείο θα προχωρά σε έρευνα για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων, σε Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία.

Στις περιπτώσεις οφειλετών άγνωστης διαμονής δεν θα προχωρεί στη δικαστική διεκδίκηση, ενώ σε περίπτωση που εντοπίζονται πελάτες χωρίς περιουσιακά στοιχεία, ή προκειμένου να προχωρήσει σε αναγκαστική εκτέλεση, το νομικό γραφείο θα επικοινωνεί με τις νομικές υπηρεσίες της ΔΕΗ ΔΕΗ -1,92% για περαιτέρω οδηγίες.

euro2day.gr